COVID-19. Catalunya. S'aproven nous ajuts econòmics.

15/01/2021

COVID-19. Catalunya. S'aproven nous ajuts econòmics per a l'educació en l'oci i activitats extraescolars

El Govern de la Generalitat ha aprovat una nova línia addicional d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el temps lliure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19. Consisteix en un import global de 6 milions d'euros en forma de prestació econòmica de pagament únic, dirigides a empreses, treballadors autònoms i entitats del sector de l'oci educatiu i de les activitats extraescolars. No poden demanar aquests ajuts els clubs federats esportius.

L'informem que al DOGC del dia 14 de gener s'ha publicat el DECRET LLEI 2/2021, de 12 de gener, d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en l'oci i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i que han vist suspesa o afectada la seva activitat per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

A qui es dirigeixen aquests ajuts?

Empreses, treballadors autònoms i entitats del sector de l'oci educatiu i de les activitats extraescolars.

No poden demanar aquests ajuts els clubs federats esportius.

Quina és la quantia dels ajuts?

 • Ajuts dirigits a entitats inscrites en el Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ) que fan activitats d'oci educatiu entre setmana dirigides a nens i joves d'entre 3 i 18 anys: 1.500 € per entitat.
 • Ajuts dirigits a treballadors autònoms, empreses i altres entitats que realitzin activitats extraescolars: 1.500 € per sol·licitant.
 • Ajuts dirigits a entitats, empreses i treballadors autònoms titulars o gestores d'instal·lacions inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils (DGJ): 2.500 € per instal·lació.

Què es considera activitat d'oci?

Es consideren activitats d'oci educatiu totes les que contribueixen al creixement dels nens, adolescents i joves i propicien la ciutadania activa, i que duen a terme un perfil d'activitats diverses i no especialitzades mitjançant eines pedagògiques pròpies de l'educació en oci.

Què es consideren activitats extraescolars?

 1. Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general que es fan fora de l'horari lectiu en centres educatius que imparteixen ensenyaments obligatoris i que estiguin incloses en la programació anual dels centres del curs 2020-2021.
 2. Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a nens i joves d'entre 3 i 18 anys no incloses en el punt anterior, i que sigui una de les següents:
 • Els ensenyaments no reglats de règim especial.
 • Els ensenyaments no reglats d'idiomes.
 • Les relacionades amb la música i la dansa.
 • Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques.
 • Les activitats relacionades amb les tecnologies.
 • Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en establiments autoritzats.
 • Les esportives de caràcter educatiu i no dependents de les federacions esportives.
 • Les activitats d'oci educatiu descrites aquí (inscrites en el Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ) que fan activitats d'oci educatiu entre setmana dirigides a nens i joves d'entre 3 i 18 anys), realitzades per treballadors autònoms, empreses i altres entitats no inscrites en el Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.

Aquest ajut és compatible amb d'altres?

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut.

L'aportació econòmica total és de 6 milions d'euros i totes les sol·licituds rebudes s'atendran fins a l'esgotament del pressupost que es preveu ampliar en cas que no sigui suficient, segons el que indica el DOGC publicat.

Com es demana aquest ajut?

Només s'haurà de complir els requisits i presentar la sol·licitud dins del termini establert mitjançant una declaració responsable del sol·licitant i mitjançant els models normalitzats que estaran disponibles en l'apartat Tràmits de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Encara no es pot demanar, ja que el procediment de tramitació s'ha de publicar al DOGC, així com el termini. El mantindrem informat.