Protecció de dades

La LOPD 15/1999, Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, i el seu reglament de desenvolupament 1720/2007, és un imperatiu legal emanat del marc normatiu de la Unió Europea.

L’objecte es garantir i protegir, amb el que fa referència al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.

Cal tenir en compte que qualsevol empresa o negoci, que disposi de bases de dades de persones físiques en suport informàtic o manual, ha de complir amb la normativa de protecció de dades.

Els nostres professionals especialistes en dret de noves tecnologies, realitzen l’estudi previ per implantar a la seva empresa les mesures necessàries per adaptar-se a la normativa legal de protecció de dades de caràcter personal .

La correcta implantació d’una política de privacitat representa un valor afegit en qualsevol organització, projectant valors com l’ètica i el respecte pels seus clients i col·laboradors.

Serveis de Danés Economistes i Advocats en l’àmbit de protecció de dades:

 

  • Diagnòstic inicial i anàlisi de seguretat.
  • Declaració de fitxers a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.
  • Elaboració del document de seguretat.
  • Implantació de les mesures correctores.
  • Manteniment.