Ampliada la moratòria concursal fins al 31 de desembre de 2021

24/03/2021
Mercantil

El 14 de març de 2021 acabava la moratòria concursal, i el Govern ha decidit ampliar-la fins a 31 de desembre de 2021.

El 14 de març de 2021 acabava la moratòria concursal, i el Govern ha decidit ampliar-la fins a 31 de desembre de 2021.

El 14 de març de 2021, acabava l'anomenada moratòria concursal, però ha estat ampliada fins a 31 de desembre de 2021. Això significa que les empreses insolvents segueixen sense tenir l'obligació de presentar concurs de creditors. Tampoc els seus creditors el poden sol·licitar.

Tanmateix, això no significa que l'empresari deixi de tenir responsabilitat si s'agreuja la insolvència de la seva empresa, si acaba en concurs. Comptat i debatut: s'ha aprovat una nova pròrroga de moratòria, però no dóna carta blanca.

Si vostè es troba en situació de dificultat econòmica, li aconsellem que no deixi el seu expedient d'insolvència per a més endavant, perquè com més aviat l'afronti, més elevades són les probabilitats de salvar l'empresa. Tal com diem, el qui agreugi la insolvència no quedarà exonerat de responsabilitat en un futur concurs, encara que ara no l'hagi de presentar. 

Tots els experts coincideixen que a Espanya fa falta cultura concursal i se sol veure el concurs de creditors com un fracàs empresarial. No obstant això, convé saber que el dret de la insolvència no és només el concurs: també ho és la negociació extrajudicial, els pactes amb els creditors, la reestructuració empresarial, etc. En definitiva, el dret concursal també és ajudar les empreses a evitar el concurs. Fins i tot ajudar les empreses a replantejar el seu model de negoci.

Per detectar si la seva empresa està en dificultats, és important que analitzi si a fi de mes, vostè pot atendre tots els rebuts i pagaments amb desimboltura, i que a més pot estalviar part dels ingressos per als imprevistos empresarials. Si aquesta no és la seva situació, ha d'acudir a un expert perquè li realitzi un diagnòstic jurídic i econòmic.

Un dels problemes que solen tenir les empreses són les cotitzacions a la Seguretat Social, nòmines, a més d'autoliquidacions de l'Agència Tributària (especialment IVA i retencions de l'IRPF). 

És probable que per aconseguir un cert oxigen sigui necessari prendre mesures col·lectives en l'àmbit laboral, modificar la massa salarial o potser vendre immobilitzat que no sigui tan necessari. Això també l'ajudarà a aconseguir la confiança dels seus creditors, especialment de proveïdors i bancs.

D'altra banda, també és necessari saber que la moratòria concursal ha permès que moltes empreses "zombis" segueixin en el tràfic jurídic. Això pot afectar la seva empresa a l'hora de contractar: imagini's que contracta amb un client final que és una empresa insolvent, i finalment aquesta no paga.

Per afrontar aquestes situacions també és fonamental comptar amb el diagnòstic i suport d'un especialista en insolvència i en drets de crèdit. Al cap i a la fi, només un expert li pot arribar a indicar si l'empresa amb la qual contractarà és "zombi" o presenta indicis d'insolvència. 

Convé fer els deures abans del 31 de desembre de 2021?

Per descomptat, la moratòria s'ha ampliat però molt difícilment es tornarà a ampliar. A data de 31 de desembre de 2021 les empreses hauran de tenir una situació de solvència o solidesa o es veuran abocades al concurs. El jutjat avaluarà el comportament dels administradors d'aquestes empreses en els dos anys anteriors, inclòs el temps de la pandèmia.

Per tant, recordi com a empresari que és molt rellevant que prengui decisions cauteloses, i sobretot aquelles que no agreugin la insolvència. Si no, podria implicar responsabilitat amb el seu propi patrimoni. 

Finalment, hem de recomanar-li que, si la seva empresa no té activitat ni volum de negoci, és a dir que no està facturant, el millor és presentar concurs expres per poder-se'n oblidar i encarar nous reptes vitals.

En tot cas, el comminem a què prengui decisions valentes com més aviat millor i no comenci a pensar en el seu expedient d'insolvència el 31 de desembre de 2021, perquè podria ser que fos  massa tarda.