Cataluña. Ayudas y subvenciones para empresas y PYMES

08/06/2022
Subvenciones

Para las empresas y PYMES relacionamos a continuación una lista de ayudas, subvenciones y financiación en Cataluña que pueden resultar de interés para el impulso de nuevas ideas y la promoción de nuevos proyectos empresariales.

1. Línia de subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8664

Data de publicació: 10/05/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8664/1905623.pdf

2. Ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.03.01) corresponents a l'any 2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8664

Data de publicació: 09/05/2022

Termini: 11/06/2022

Organisme oficial: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8663/1905456.pdf

3. Subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, per a la seva promoció i difusió, i per a la subtitulació en català de la seva programació

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8659

Data de publicació: 3/05/2022

Termini: 23/05/2022

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8659/1904147.pdf

4. Subvencions per a programacions estables d'activitats d'arts visuals de caràcter professional

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8662

Data de publicació: 6/05/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8662/1905203.pdf

5. Ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (operació 19.02.01)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8661

Data de publicació: 5/05/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8661/1904922.pdf

6. Ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8658

Data de publicació: 2/05/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1903994.pdf

7. Subvencions per a la traducció al català d'obres no literàries.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí:

Data de publicació: 24/05/2022

Termini: 8/06/2022

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8678/1910328.pdf

8. Subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8679

Data de publicació: 31/05/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya