Tanco en Nadal.

09/11/2018

Si la seva empresa tanca alguns dies en Nadal, com ha de gestionar les vacances dels empleats que encara no les hagin reportat?

Si la seva empresa tanca alguns dies en Nadal, com ha de gestionar les vacances dels empleats que encara no les hagin reportat?

Gestió. Cada any la seva empresa tanca uns dies per a Nadal, en funció de com caiguin els festius i els caps de setmana. D'aquesta manera, els seus empleats consumeixen els últims dies de vacances durant aquestes dates. Atenció! No obstant això, si contracta a un treballador durant les últimes setmanes de l'exercici, pot ser que aquest no hagi reportat els dies suficients com per tenir dret a vacances en Nadal. Vegi com resolen aquest problema algunes empreses.

Alternativa 1: suspensió. Hi ha empreses que, en contractar al treballador, pacten una suspensió del contracte durant el període de tancament. Per exemple, si contracta a l'afectat el 7 de desembre –de manera que a final d'any haurà reportat dos dies de vacances (30 dies anuals / 365 dies de l'any x 25 dies treballats)– i la seva empresa tanca del 26 al 30 de desembre (consumeix cinc dies naturals de vacances), pacti una suspensió de tres dies (la diferència entre els cinc dies de vacances i els dos reportats). Anotació. A aquests efectes:
Un contracte es pot suspendre per mutu acord entre empresa i treballador. Anotació. No es tracta d'una excedència voluntària, per la qual cosa no és necessari que el seu empleat tingui una determinada antiguitat o que la suspensió duri un temps mínim.
Durant la suspensió el seu empleat no haurà de treballar i vostè no tindrà l'obligació de retribuir-li ni de cotitzar.

Alternativa 2: borsa d'hores. Una altra opció és pagar-li les vacances i pactar que les hores anuals que ha treballat de menys respecte a les quals hauria d'haver treballat es recuperin en el futur. Anotació. Per exemple, si el seu empleat gaudeix de tres dies de vacances de més respecte als quals li corresponen, signin un document conforme recuperarà aquestes 24 hores no treballades durant l'any següent.