Quines conseqüències hem de tenir en compte en la fi de la moratòria concursal?

20/07/2022
Mercantil

Des del passat 1 de juliol de 2022, i després de la fi de la moratòria concursal, els deutors que es trobin en situació d'insolvència hauran de sol·licitar la declaració de concurs en el termini de dos mesos.

Des del passat 1 de juliol de 2022, i després de la fi de la moratòria concursal, els deutors que es trobin en situació d'insolvència hauran de sol·licitar la declaració de concurs en el termini de dos mesos, amb les responsabilitats que es poden derivar als administradors en cas que l'incompliment d'aquest termini causi un perjudici als creditors.

Arran de l'estat d'alarma provocat per la situació sanitària causada per la COVID-19, l'any 2020 es van endegar una sèrie de mesures extraordinàries enfocades a la protecció de les empreses afectades per la crisi econòmica. Entre moltes altres, va ser aprovada la denominada "moratòria concursal", que consistia en l'oferiment d'una dispensa temporal per a totes aquelles companyies que es trobessin en situació d'insolvència, o que en preveiessin la seva imminència, es veien obligades a sol·licitar la declaració de concurs de creditors.

Doncs bé, el passat 30 de juny de 2022 va finalitzar la vigència de la moratòria concursal, que s'havia anat prorrogant des que es va aprovar per primera vegada el mes de març de 2020. La moratòria concursal va suspendre l'obligació del deutor que es trobés en situació d'insolvència de sol·licitar la declaració de concurs fins a aquesta data. La moratòria va suposar a més que no s'admetien a tràmit les sol·licituds de concurs necessari presentades durant la seva vigència. No obstant l'anterior, aquesta moratòria no impedia que aquell deutor que es trobava en situació d'insolvència pogués sol·licitar la declaració de concurs.

Quina és la millor solució a partir d'ara?

D'acord amb l'Associació de Professionals d'Administradors Concursals (APACSA), el denominat "concurs exprés o abreujat" és la millor opció per a gran part de les companyies que es trobin en aquesta situació. Hem de tenir en compte que, després de dos anys de crisi econòmica, moltes de les empreses afectades s'han vist obligades a liquidar gran part del seu patrimoni, per la qual cosa moltes ni tan sols els arriba per cobrir els costos que un procés concursal ordinari genera.

Aquesta modalitat concursal resulta molt més beneficiosa, perquè es tracta d'un procediment judicial que s'obre i tanca en el mateix dia, i la liquidació es declara de la forma més ràpida possible.

Així doncs, els principals efectes que ha comportat la fi de la moratòria concursal són, a grans trets, els següents:

  • Es reactiva el deure de sol·licitar el concurs de creditors per part de les empreses afectades en situació d'insolvència.
  • Es tornen a tràmit les sol·licituds de concurs necessari presentades pels creditors, així com totes aquelles que estiguessin pendents durant el període de la moratòria concursal.

Hem de tenir en compte a més que, avui dia, encara no s'ha aprovat l'anunciada reforma del text refós de la Llei concursal, encara que està prevista entre finals d'aquest mes de juliol i el mes de setembre. A través d'aquest text legal, es preveu que s'introdueixin una sèrie de mesures i canvis que ajudin a evitar sobre manera l'allau de concursos que la fi de la moratòria concursal implicarà.

Algunes de les mesures que preveu la reforma és la unificació normativa i la normalització de protocols pre-pack, és a dir, un procediment de transmissió que actua com a mètode eficaç i garantista perquè les empreses insolvents puguin garantir la seva continuïtat. Concretament, es tracta d'un instrument de venda o transmissió de les unitats productives de l'empresa, amb l'objectiu d'evitar l'inici d'un procediment concursal que comporti la pèrdua desmesurada del valor d'aquestes unitats productives.