Publicada la convocatòria per als ajuts extraordinaris a locals comercials. Catalunya.

11/03/2021
Fiscal

Catalunya. COVID-19. Publicada la convocatòria per als ajuts als establiments de més de 400 m² i comerços situats en recintes comercials.

Al DOGC del 9 de març s’ha publicat la convocatòria per als ajuts al sector del comerç al detall en establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials situats dins de centres, galeries o recintes comercials, que s'han vist afectats econòmicament per les mesures preses per la COVID-19. Es poden sol·licitar a partir de les 09.00 hores del 10 de març fins a les 14.00 hores del 17 de març. Només han de sol·licitar la subvenció els establiments que no es van beneficiar de la primera línia d'ajuts, oberta al gener. Els beneficiaris d'aquella línia rebran el pagament de l'ajut de manera automàtica.

L'informem que al DOGC del 9 de març s'ha publicat la RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.

A qui va dirigit l'ajut?

Els beneficiaris són els autònoms i pimes de comerç al detall, amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres o els autònoms i pimes amb establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials i que hagin estat obligats a tancar sobre la base de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, prorrogada mitjançant les Resolucions SLT/67/2021, de 16 de gener, i la SLT/133/2021, de 22 de gener i la  SLT/275/2021, de 5 de febrer i la Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer.

Han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

A l'efecte d'aquestes bases s'entenen com a empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, en queden exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda.

A l'efecte d'aquestes bases s'entenen com a establiment o local d'un centre, galeria o recinte comercial, aquells establiments que es troben dins d'un centre comercial o recinte comercial, que no venguin productes essencials, ni tinguin accés directe des del carrer i que hagin estat obligats a tancar.

Quins són els requisits?

Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa en la sol·licitud, que l'activitat del sol·licitant s'ha vist afectada econòmicament per les mesures de salut pública decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 i ha estat obligada a tancar.

Quina documentació s'haurà de presentar per sol·licitar la subvenció?

Es requereix la següent documentació, a part del model normalitzat:

- Fotografia de l'interior de l'establiment

- Fotografia de la façana de l'establiment

Quantia dels ajuts

Els ajuts consistiran en una aportació per establiment de:

  • 5.000 euros/establiment per a comerços de productes no essencials de més de 400 metres quadrats.
  • 5.000 euros/establiment per a comerços al detall de productes no essencials situats en centres, recintes o galeries comercials.
  • 7.000 euros/establiment per a bars, restaurants i cafeteries situats en centres, galeries o recintes comercials

Quan es podran sol·licitar?

La sol·licitud es podrà realitzar a través del web http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici des del 10 de març de 2021 a les 9.00 h i fins al 17 de març de 2021 a les 14.00 h.

Es podrà presentar una sol·licitud per cada establiment dels quals sigui titular el beneficiari d'aquests ajuts.

Les persones a les quals es va atorgar una subvenció en el marc de la Resolució de 25-01-2021 publicada al DOGC de 26-01-2021, seran considerats beneficiaris en la convocatòria de les presents bases per a l'import que s'hi estableixen, sense que calgui que tornin a presentar la sol·licitud, sempre que no s'hagin modificat les dades que van declarar i quan així es determini en la convocatòria. En cas de no estar interessat a rebre l'ajuda, es podrà presentar el desistiment a través d'una petició genèrica.

Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats. Les subvencions s'atorgaran per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.