Publicada l’eina de valoració de llocs de treball

21/04/2022
Laboral

A la pàgina web del Ministeri de Treball i Economia Social s’ha publicat l’eina de valoració de llocs de treball que facilitarà el compliment de les obligacions en matèria d’igualtat retributiva.

L'informem que el Ministeri de Treball i Economia Social va publicar dimecres passat 13 d'abril la denominada eina de valoració de llocs de treball, que facilitarà el compliment de les obligacions en matèria d'igualtat retributiva.

L'objectiu és establir una valoració dels diferents llocs que serveixi de referència per acomplir els plans d'igualtat retributiva i per eliminar les discriminacions per raó de gènere.

Aquesta nova eina es basa en l'anàlisi objectiva dels llocs de treball sobre la base d'una sèrie de factors que obviïn els estereotips tradicionals de gènere.

Aquests factors es corresponen amb elements que permeten apreciar les característiques d'un determinat lloc de treball: la polivalència, obligacions, els esforços físic, mental i emocional; la responsabilitat, coordinació i supervisió.

D'aquesta manera es dota a cada lloc de treball d'un valor "objectiu", sense estereotips de gènere, i així poder visibilitzar les desigualtats salarials.

L'eina, que ja està a disposició de les empreses de manera gratuïta a la pàgina web del Ministeri de Treball, codifica la valoració de cada lloc en una puntuació numèrica (que arriba fins als mil punts, en funció dels factors que ja s'han esmentat).

Així, és possible "agrupar" els diferents llocs de treball segons la seva puntuació per analitzar si existeixen diferències salarials que no tenen a veure amb la valoració estrictament objectiva de la funció.