Pròrroga dels mòduls de l'IRPF/IVA per a 2023

03/11/2022
Fiscal

Els pressupostos generals de l'Estat per a 2023 que s'estan tramitant preveuen una nova pròrroga dels límits màxims que permeten acollir-se al règim de mòduls de l'IRPF/IVA.

L'informem que en el Butlletí Oficial de les Corts Generals del dia 8 d'octubre de 2023, s'ha publicat el projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat (PLPGE) per a l'any 2023, per a seguir amb la seva tramitació i aprovació parlamentària.

Entre altres mesures fiscals, volem destacar que tant en el règim d'estimació objectiva en l'IRPF (mòduls), com en els règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA, està previst que es prorroguin els límits establerts per a 2022.

  • Atenció. Els pressupostos generals de l'Estat per a 2023 que s'estan tramitant preveuen una nova pròrroga dels límits màxims que permeten acollir-se al règim de mòduls.

Excepte canvis d'última hora, aquests límits queden en els següents termes:

Concepte (1)

Any 2023

A partir de 2024

Vendes totals

250.000

150.000 (2)

Vendes a empresaris

125.000

75.000

Compres (no immobilitzats)

250.000

150.000

  1. Volum d'operacions realitzades l'any anterior.
  2. En activitats agrícoles, ramaderes o forestals, el límit serà de 250.000 euros.

Límits per a l'aplicació del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca en l'exercici 2023 (amb efectes des de l'1 de gener de 2023)

També està previst que es prorroguin un any més els límits excloents per a l'aplicació del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, de tal manera que es manté el límit de 250.000 € de volum d'ingressos en l'exercici anterior i de l'import del conjunt d'adquisicions i importacions de béns i serveis l'any anterior.

Renúncia

Encara que vostè compleixi els requisits per a seguir en mòduls, si preveu una reducció d'ingressos a partir de 2023, faci números i verifiqui si li convé renunciar (tingui en compte també que està previst que s'incrementi del 5 al 10% la reducció sobre el rendiment net aplicable en aquests casos).

Si vol renunciar, presenti una declaració censal al desembre o exerciti la seva renúncia tàcita presentant l'IVA del primer trimestre de 2023 en règim general (model 303) i el pagament fraccionat d'IRPF en règim d'estimació directa (model 130).