Prórroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 28 de febrer de 2022.

29/09/2021
Laboral

Govern i agents socials arriben a un acord per estendre la protecció dels ERTO fins al 28 de febrer de 2022.

El Govern, els sindicats CCOO i UGT i les organitzacions empresarials CEOE i Cepyme han arribat a un principi d’acord per prorrogar els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins al 28 de febrer de 2022. El Govern també ha pactat amb els interlocutors socials la posada en funcionament d’uns ERTO específics per a les empreses afectades per l’erupció del volcà Cumbre Vieja a l’illa de La Palma i al conjunt de les Illes Canàries.

El Govern, els sindicats CCOO i UGT i les organitzacions empresarials CEOE i Cepyme han arribat a un principi d'acord per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 28 de febrer de 2022.

Aquesta pròrroga té l'objecte d'estendre aquesta mesura de protecció social i de l'ocupació que s'ha mostrat transcendental davant la pandèmia. Es tracta del VI Acord en Defensa de l'Ocupació assolit en el marc del diàleg social.

Per facilitar la transició dels ERTO, el model actual continuarà vigent durant el mes d'octubre.

Formació en ERTO

En aquesta ocasió, el mecanisme dels ERTO posa el focus en la formació com a pas fonamental per incrementar la capacitació dels treballadors i millorar la seva ocupabilitat. A partir de l'1 de novembre, estaran vigents les noves modalitats, amb més exempcions en la cotització a la Seguretat Social per a les empreses que realitzin accions formatives.

Quant a aquestes accions formatives, s'hauran de realitzar abans del 30 de juny de 2022.

Garanties per als treballadors

Els ERTO continuaran comptant amb les clàusules de protecció com, entre altres, l'anomenat comptador a zero, que s'amplia fins al 31 de desembre de 2022, o la clàusula de manteniment de l'ocupació. També les limitacions a la subcontractació, a la realització d'hores extraordinàries o els límits relacionats amb el repartiment de dividends i l'accés a aquests ajuts per part d'empreses domiciliades en paradisos fiscals.

Es reconeix, a més, una prestació extraordinària per desocupació per als treballadors fixos discontinus.

ERTO específic per a Canàries

El Govern també ha pactat amb els interlocutors socials la posada en funcionament d'uns ERTO específics per a les empreses afectades per l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma i al conjunt de les Illes Canàries. Els treballadors tindran protecció i les empreses es beneficiaran d'exoneracions de fins al 100% de les cotitzacions socials en el cas de veure del tot impedida la seva activitat i de fins al 90% en el cas de limitació de l'activitat.