Principi d'acord amb els autònoms per prorrogar el cessament d'activitat fins al 31 de maig

22/01/2021
Laboral

El Govern assoleix un principi d'acord amb els autònoms per prorrogar el cessament d'activitat fins al 31 de maig

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha assolit un principi d'acord amb les principals associacions d'autònoms (ATA, UPTA i UATAE) per estendre fins al 31 de maig les prestacions per pal·liar la situació dels autònoms com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. L'acord suposa la pròrroga dels ajuts vigents, amb lleus modificacions.

L'informem que el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha assolit un principi d'acord amb les principals associacions d'autònoms (ATA, UPTA i UATAE) per estendre fins al 31 de maig les prestacions per pal·liar la situació dels autònoms com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

L'acord suposa la pròrroga dels ajuts vigents, amb lleus modificacions.

La prestació extraordinària per suspensió d'activitat està dirigida a aquells treballadors autònoms amb una suspensió temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19. La quantia de la prestació és del 50% de la base mínima de cotització, quantitat que s'incrementa un 20% si el treballador autònom és membre d'una família nombrosa. L'autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, encara que aquest període li comptarà com a cotitzat i, en el seu cas, serà compatible amb ingressos del treball per compte d'altri fins a 1,25 vegades el SMI.

Per part seva, la prestació compatible amb l'activitat flexibilitza el requisit d'ingressos. Així, la podran sol·licitar els treballadors la facturació dels quals en el primer semestre de 2021 caigui el 50% (abans era el 75%), enfront del segon semestre de 2019. L'import d'aquesta prestació és el que correspongui per la seva base de cotització.

Els qui no compleixin els requisits per accedir a aquesta prestació ni al cessament ordinari, podran sol·licitar una ajuda extraordinària. La quantia de la prestació en aquest cas és del 50% de la base mínima de cotització i igualment està exonerat d'abonar les quotes i computa com cotitzat. El límit d'ingressos en el primer semestre, per a aquest cas, és 1,2 vegades el SMI.

Finalment, també es manté, adaptant el període de referència, la prestació per a autònoms de temporada, que és del 70% de la base mínima i requereix no tenir ingressos superiors a 6.650 euros en el primer semestre de 2021.

Una altra de les novetats acordades és la suspensió de la pujada progressiva dels tipus de contingències professionals i de cessament (del 0,3%), previst en el Reial decret llei 28/2018, durant aquest període.

La Seguretat Social va abonar al desembre 289,73 milions d'euros a 355.364 treballadors autònoms als quals els ha estat reconeguda alguna de les prestacions posades en marxa.