Prestacions per maternitat exemptes.

08/11/2018

Prestacions per maternitat exemptes.

Com haurà llegit en la premsa, el passat 3 d'octubre de 2018 el Tribunal Suprem va dictar la sentència 1462/2018, en la qual estableix que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'IRPF. Gràcies a això, les mares treballadores que haguessin percebut aquestes prestacions en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 podran sol·licitar la rectificació de la declaració d'IRPF en la qual haguessin inclòs tals rendes, i sol·licitar la devolució de la quota d'IRPF satisfeta a l'excés.

A aquests efectes, és probable que la AEAT habiliti un formulari específic de sol·licitud, a fi de facilitar la tramitació de la devolució.