Pots canviar la base de cotització d'autònoms fins el 31 de Desembre

29/11/2021
Fiscal

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici.

La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril

La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol

La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre

La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent

 

Per aquest motiu, els recordem que tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins el 31 de desembre, per tenir efectes a partir de l’1 de gener.

 

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions amb els imports vigents el 2021:

 

Base de cotització

€/mes

Tipus de Cotització

 (*)

Quota a pagar

€/mes

944,40

- mínima a partir del 01-01-2021 -

30,6 %

288,97

1.018,50

mínima per a treballadors de 48  o més a 01-01-2021, llevat d’excepcions

30,6 %

311,66

1.202 

30,6 %

367,81

2.077,80

màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més,

a partir 01-01-2021, llevat d’excepcions

 

30,6 %

635,80

4.070,10

- màxima a partir del 01-01-2021  -

30,6 %

1.245,45

 

* 30,6 % = 28,30  % (contingències comunes) + 1,3 % (contingències professionals) + 0,9 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP) en aplicació del RD-ley 28/2018 y la Ley de PGE DE 2021.

 

Els informem que el Projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2022, encara en fase de tramitació, incrementa un 1,7% les bases mínimes i màximes d’aquest col.lectiu. La base mínima serà de 960,60 euros mensuals, i la base màxima de 4.139,40 euros mensuals a partir de l’1 gener de 2022.

 

La base mínima de cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2020 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d'altri, així com la de l'autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals, i 1.234,80 euros mensuals a partir de l’1 de gener de 2022.

 

També els informem que els treballadors autònoms que estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes d’aquest règim especial poden sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin aquestes bases màximes. Així mateix, els treballadors autònoms que no estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes poden sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin les bases màximes de cotització d’aquest règim especial. En cap cas la base de cotització elegida pot ser superior al límit màxim que pugui afectar el treballador. La sol·licitud es pot fer durant tot l’any natural, i tindrà efectes des del dia 1 de gener de l’any següent.

 

 

Si està interessat en modificar la base de cotització o quota, els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

 

Atentament,