Posposi el cessament a gener.

09/11/2018

La seva empresa està negociant amb un treballador una resolució contractual de mutu acord. Sap que a ambdues parts pot interessar-los demorar-la fins al mes de gener?

La seva empresa està negociant amb un directiu el cessament de la relació laboral a canvi d'una indemnització, i tots dos volen tancar el tema abans de final d'any. Anotació. Sap que demorar l'acord fins al mes de gener pot beneficiar-los?
Subjecta a IRPF
De mutu acord. Dins de la negociació, vostè ha comunicat a l'afectat que la indemnització que finalment pactin quedarà subjecta i no eximeix d'IRPF, per la qual cosa haurà de practicar retenció sobre ella. Atenció! Això ha encallat la negociació. De fet, l'afectat li ha suggerit que simulin un acomiadament improcedent, però vostè no vol entrar en aquest joc.

Retenció. Doncs bé, per facilitar la negociació, proposi a l'afectat posposar el cessament fins al mes de gener. Anotació. En aquest sentit:
La retenció aplicable es calcula en funció de les rendes que l'empresa va a satisfer al treballador durant l'any natural.
Si la indemnització es paga al desembre, haurà de retenir en funció de les retribucions percebudes durant tot l'any (és a dir, sobre el salari de tot l'any més la pròpia indemnització subjecta a IRPF).
En canvi, si formalitza la quitança el 7 de gener (per exemple), la seva empresa haurà de practicar una retenció molt inferior, i l'afectat percebrà un major import net.

Estalvi. La menor retenció serà un estalvi definitiu en el cas si el proper any l'afectat percep unes retribucions inferiors a les de l'any actual (per exemple, perquè amb la indemnització va a iniciar un negoci i els seus ingressos seran baixos, o perquè vol prendre's un any sabàtic).

Exemple. La idea inicial era formalitzar la quitança a final d'any. Fins a aquesta data el seu treballador haurà percebut un salari total de 75.000 euros, i estan negociant una indemnització de 100.000. Anotació. Doncs bé, vegi el net final si el cessament es produeix el 31 de desembre (opció 1) o si ho demora fins al 7 de gener (opció 2):

Concepte                                      Opció 1 Opció 2
Indemnització subjecta (1)            70.000  70.000
Retenció aplicable (2)                    31.500 21.071
Net percebut (100.000 - retenció) 68.500  78.929


S'aplica la reducció del 30% per rendiments irregulars.

En l'opció 1 es reflecteix el cost per IRPF considerant el tipus marginal del 45%. En l'opció 2 s'ha calculat la retenció aplicable a un contribuent sense fills que presenta declaració individual.

Diferència. L'estalvi inicial per al treballador és de 10.429 euros (estalvi que pot ser definitiu si durant l'any 2019 no obté altres ingressos).
I l'empresa?
Compensat. Respecte a la seva empresa, aquesta alternativa suposa set dies més de salari (que suposaran uns costos addicionals aproximats d'1.950 euros: 1.500 de salari i 450 euros addicionals de cotització). Anotació. Però poden negociar amb l'afectat una reducció de la indemnització en aquests 1.950 euros. Ell ja haurà cobrat 1.500, i els 450 restants seran molt inferiors a l'estalvi que obtindrà pel fet de posposar la indemnització al mes de gener. Poden, fins i tot, negociar una reducció alguna cosa superior, perquè la seva empresa també obtingui un estalvi (de fet, l'estalvi obtingut pel treballador és el marge màxim sobre el qual poden negociar perquè ambdues parts aconsegueixin estalvis).

Si està negociant un cessament indemnitzat, posposi la quitança final fins al mes de gener. Poden obtenir estalvis gràcies a la menor retenció que s'aplicarà sobre la indemnització.