Perdrà la prestació si es dona de baixa de l'activitat?

02/10/2018

Si un autònom està en situació de IT i no pot treballar durant uns mesos, perdrà la prestació si es dona de baixa de l'activitat?

 

Si un autònom està en situació de IT i no pot treballar durant uns mesos, perdrà la prestació si es dóna de baixa de l'activitat? Situació. Vostè és assessor laboral, i un dels seus clients és autònom amb una activitat “amb component d'ofici” (electricista, lampista, paleta, fuster...) al que van diagnosticar una dolència que li obligarà a romandre inactiu durant aproximadament un any. Anotació. Per aquesta raó, va tramitar la corresponent baixa per IT, de manera que l'afectat ha iniciat el cobrament de la prestació. Em dono de baixa. No obstant això, atès que la recuperació va a ser lenta, l'interessat es planteja donar-se de baixa de l'activitat (tant a l'efecte d'Hisenda com de la Seguretat Social). Atenció! Davant aquest requeriment, li sorgeixen alguns dubtes: què passarà amb la prestació per IT que està cobrant? Deixarà de percebre-la pel fet de donar-se de baixa i deixar de cotitzar?

Seguirà cobrant. Doncs bé, ni el INSS ni la mútua (en funció de si la contingència és comuna o professional) poden denegar el dret al subsidi pel fet que l'afectat es doni de baixa de l'activitat. Anotació. La raó bàsica és que aquesta baixa és posterior a la data del fet causant (la data de la baixa mèdica) i, per tant, fins a aquest moment l'autònom ha complert les obligacions que li permeten ser beneficiari del subsidi. Retirat. Recordi en quin suposats el subsidi per IT pot ser denegat, suspès o anul·lat: • Quan el beneficiari hagi actuat de forma fraudulenta per obtenir o conservar el dret a percebre aquesta prestació. • Quan l'afectat segueixi treballant, ja sigui per compte propi o aliena. Atenció! No obstant això, la prestació seria compatible amb el treball si l'afectat estava en situació de pluriactividad (cotitzava en el Règim General i com a autònom al moment del fet causant) i rep l'alta només en una de les activitats. • O quan el beneficiari no comparegui a qualsevol de les convocatòries realitzades pels serveis mèdics adscrits al INSS o a les mútues per als exàmens i reconeixements mèdics. L'afectat tindrà dret a seguir cobrant si al moment de la contingència complia totes les condicions per ser beneficiari del subsidi.