Pautes a seguir a l'hora d'exigir el control horari.

05/06/2019
Laboral

La direcció de la Inspecció de Treball ha elaborat un Criteri tècnic sobre l'actuació en matèria de registre de jornada i que aclareix les pautes a seguir a l'hora d'exigir el control horari.

La direcció de la Inspecció de Treball ha elaborat un Criteri tècnic sobre l'actuació en matèria de registre de jornada per als propis inspectors i sotsinspectors, i que aclareix algunes de les pautes que seguiran aquests funcionaris a l'hora d'exigir el control horari

Segons l'esborrany, els criteris d'actuació demanen inicialment als inspectors i sotsinspectors que exigeixin que els registres “s'han de situar físicament en el centre de treball i no en altres llocs com a assessories o oficines centrals”. Per tant, no podran ser les gestories o empreses auxiliars subcontractades que realitzin la comptabilitat o administració de les empreses, les que s'encarreguin de guardar els registres durant els quatre anys que exigeix la nova normativa. La conservació d'aquestes dades tampoc podrà realitzar-se en la seu central de la companyia, sinó en cada centre de treball, sucursal o oficina. La sanció no serà automàtica, en aconsellar al funcionari que realitzi la visita que valori si l'empresa ha actuat per a negociar amb els treballadors el sistema de registre.