Obligacions fiscals setembre – octubre 2020

01/09/2020
Fiscal

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de setembre i octubre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

SETEMBRE

Fins el 21 de setembre

RENDA Y SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments de la feina, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Agost 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Juliol i agost 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Agost 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Juliol i agost 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Juny 2020(*). Grans empreses 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Juny 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Agost 2020: 548, 566, 581
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

(*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents a el primer semestre del 2020 a través de la Seu electrònica de l'AEAT entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Agost 2020. Grans empresas: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Segon trimestre 2020. Pagament fraccionat: 583
 • Segon quadrimestre 2020. Autoliquidació: 587

Fins al 30 de setembre

IVA

 • Agost 2020. Autoliquidació: 303
 • Agost 2020. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Agost 2020. Grup d'entitats, model agregat: 353

 

OCTUBRE

Fins al 20 d'octubre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Tercer trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Tercer trimestre 2020:              
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:                      
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Setembre 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Setembre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2020. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2020. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2020. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en el IVA. Autoliquidació: 368
 • Tercer trimestre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recarrego d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Setembre 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Juliol 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2020: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2020: 521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2020. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553 -establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper-
 • Tercer trimestre 2020. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Setembre 2020. Grans empreses: 560
 • Tercer trimestre 2020. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2020. Pagament fraccionat: 585
 • Pagament fraccionat 2020: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Tercer trimestre 2020: 595

Fins al 30 d'octubre

IVA

 • Setembre 2020. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2020. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Setembre 2020. Grup d'entitats, model agregat: 353