Obligacions fiscals novembre – desembre 2020

05/11/2020
Fiscal

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de novembre i desembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

NOVEMBRE

Fins al 2 de novembre

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Tercer trimestre 2020. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES

 • Tercer trimestre 2020: 235

COMPTE CORRENT TRIBUTARI

 • Sol·licitud d'inclusió per a l'any 2021: CCT
              La renúncia s'haurà de formular en el model de "sol·licitud d'inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària"

Fins al 5 de novembre

RENDA

 • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2019, si es va fraccionar el pagament: 102

Fins al 20 de novembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Octubre 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Octubre 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Octubre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Octubre 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Agost 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2020: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2020. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Octubre 2020. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2020. Pagament fraccionat: 583

Fins al 30 de novembre

IVA

 • Octubre 2020. Autoliquidació: 303
 • Octubre 2020. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Octubre 2020. Grup d'entitats, model agregat: 353
 • Sol·licitud d'inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2020: sense model
 • SII. Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
 • SII. Comunicació de l'opció / renuncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

DECLARACIÓ INFORMATIVA D'OPERACIONS VINCULADES I D'OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS QUALIFICATS DE PARADISOS FISCALS

 • Any 2019: entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural: 232

Resta d'entitats: en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2019. Autoliquidació: 583
 • Any 2020: Autoliquidació anual per cessament d'activitat: 588

 

DESEMBRE

Fins al 21 de desembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Novembre 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:                      
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Novembre 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Novembre 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Setembre 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Novembre 2020: 548, 566, 581
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Novembre 2020. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Pagament fraccionat: 584
 • Any 2019. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591

Fins al 30 de desembre

IVA

 • Novembre 2020. Autoliquidació: 303
 • Novembre 2020. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Novembre 2020. Grup d'entitats, model agregat: 353

Fins al 31 de desembre

RENDA

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2021 i successius: 036/037

IVA

 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2021 i successius: 036/037
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2021 i successius: 036
 • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2021 i 2022: 036
 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2021: sense model
 • Comunicació d'alta en el règim especial del grup d'entitats: 039
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats: 039
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats: 039
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2021: 036/037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2021, 2022 i 2023: 036/037