Obligacions fiscals maig - juny 2024

02/05/2024
Fiscal

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de maig - juny 2024.

Maig

Des del 7 de maig a l'1 de juliol

Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2023

Fins al 13 de maig

INTRASTAT - Estadística Comerç Intracomunitari

 • Abril 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de maig

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Abril 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2024. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d'assegurances

 • Abril 2024: 430

Impostos especials de fabricació

 • Febrer 2024. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2024: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2024. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l'electricitat

 • Abril 2024. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Abril 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Any 2024. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Primer pagament fraccionat: 583

Impostos sobre les transaccions financeres

 • Abril 2024: 604

Fins al 30 de maig

IVA

 • Abril 2024. Autoliquidació: 303
 • Abril 2024. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Abril 2024. Grup d'entitats, model agregat: 353
 • Abril 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380

Fins al 31 de maig

IVA

 • Abril 2024. Finestreta única - Règim d'importació: 369

Impostos mediambientals

 • Abril 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d'existències

Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua

 • Any 2023: 289

Declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones estatunidenques (FATCA)

 • Any 2023: 290

 

JUNY

Des del 3 de juny a l'1 de juliol

Presentació en les oficines de l'Agència Tributària de la declaració de Renda 2023

Fins al 12 de juny

INTRASTAT - Estadística Comerç Intracomunitari

 • Maig 2024. Obligats a subministrar informació estadística

​​​​​​​Fins al 20 de juny

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Maig 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Maig 2024. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d'assegurances

 • Maig 2024: 430

Impostos especials de fabricació

 • Març 2024. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Maig 2024: 548, 566, 581
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l'electricitat

 • Maig 2024. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Maig 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Any 2024. Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia elèctrica nuclear. Primer pagament fraccionat: 584

Impost sobre les transaccions financeres

 • Maig 2023: 604

Fins al 26 de juny

Renda i patrimoni

 • Declaració anual renda i patrimoni 2023 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

Fins al 30 de juny

IVA

 • Maig 2024. Finestreta única - Règim d'importació: 369

Per qualsevol dubte o aclariment es poden posar en contacte amb aquest despatx professional.