Obligacions fiscals maig - juny 2022

04/05/2022
Fiscal

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de maig i juny.

MAIG

Des del 5 de maig al 30 de juny

Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2021

Fins al 2 de maig

IVA

 • Març 2022. Autoliquidació: 303
 • Març 2022. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Març 2022. Grup d'entitats, model agregat: 353
 • Març 2022. Finestreta única - Règim d'importació: 369
 • Març 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2022: Finestreta única - Règims exterior i de la Unió: 369

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 • Primer trimestre 2022: 179

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Primer trimestre 2022. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES

 • Primer trimestre 2022: 235

IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

 • Primer trimestre 2022: 490

Fins al 20 de maig

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Abril 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2022. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Abril 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Febrer 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2022: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2022. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Abril 2022. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2022. Pagament fraccionat: 583
 • Primer quadrimestre 2022. Autoliquidació: 587

IMPOSTOS SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Abril 2022: 604

Fins al 30 de maig

IVA

 • Abril 2022. Autoliquidació: 303
 • Abril 2022. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Abril 2022. Grup d'entitats, model agregat: 353
 • Abril 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

Fins al 31 de maig

IVA

 • Abril 2022. Finestreta única - Règim d'importació: 369

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L'ÀMBIT DE L'ASSISTÈNCIA MÚTUA

 • Any 2021: 289

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES ESTATUNIDENQUES

 • Any 2021: 290

 

JUNY

Des de l'1 de juny al 30 de juny

Presentació a les oficines de l'Agència Tributària de la declaració de renda 2021

Fins al 20 de juny

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Maig 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

Maig 2022. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

Maig 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Març 2022. Grans empreses: 561, 562, 563

Maig 2022: 548, 566, 581

Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

Maig 2022. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Pagament fraccionat 2022: 584

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

Maig 2021: 604

Fins al 27 de juny

RENDA I PATRIMONI

Declaració anual renda i patrimoni 2021 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

Fins al 30 de juny

RENDA I PATRIMONI

Declaració anual renda i patrimoni 2021 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714

Règim especial de tributació per l'impost sobre la renda de no residents per a treballadors desplaçats 2021: 151

IVA

Maig 2022: Autoliquidació: 303

Maig 2022: Grup d'entitats, model individual: 322

Maig 2022: Grup d'entitats, model agregat: 353

Maig 2022. Finestreta única - Règim d'importació: 369

Maig 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES I ALTRES AJUTS D'ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES O DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

Any 2021: 282