Obligacions fiscals maig – juny 2021

01/05/2021
Fiscal

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de maig i juny. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

MAIG

Des del 6 de maig al 30 de juny

Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2020

Fins al 20 de maig

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

 • Abril 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Abril 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Abril 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Febrer 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2021: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Abril 2021. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 583
 • Primer quadrimestre 2021. Autoliquidació: 587

Fins al 31 de maig

IVA

 • Abril 2021. Autoliquidació: 303
 • Abril 2021. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Abril 2021. Grup d'entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L'ÀMBIT DE L'ASSISTÈNCIA MÚTUA

 • Any 2020: 289

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES ESTATUNIDENQUES

 • Any 2020: 290

 

JUNY

Des del 2 al 30 de juny

Presentació a les oficines de l'Agència Tributària de la declaració de Renda 2020

Fins al 21 de juny

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Maig 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Maig 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Maig 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Maig 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Març 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Maig 2021: 548, 566, 581
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Maig 2021. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Pagament fraccionat 2021: 584

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Gener, febrer, març, abril i maig 2021: 604

Fins al 25 de juny

RENDA I PATRIMONI

 • Declaració anual renda i patrimoni 2020 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

Fins al 30 de juny

RENDA I PATRIMONI

 • Declaració anual renda i patrimoni 2020 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714
 • Règim especial de tributació per l'impost sobre la renda de no residents per a treballadors desplaçats 2020: 151

IVA

 • Maig 2021: Autoliquidació: 303
 • Maig 2021: Grup d'entitats, model individual: 322
 • Maig 2021: Grup d'entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES I ALTRES AJUTS D'ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES O DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT