Obligacions fiscals abril-maig 2021

05/04/2021
Fiscal

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’abril i maig. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició

ABRIL

Des del 7 d'abril fins al 30 de juny

RENDA I PATRIMONI

 • Presentació per Internet de les declaracions de renda 2020 i patrimoni 2020

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 25 de juny

Fins al 20 d'abril

RENDA I SOCIETATS

 • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.                    
  • Març 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Primer trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
 • Pagaments fraccionats renda
 • Primer trimestre 2021:
 • Estimació directa: 130
 • Estimació objectiva: 131
 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222
 • Exercici en curs:
 • Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

IVA

 • Març 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Març 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: 368
 • Primer trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Març 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Gener 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2021: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2020: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2021 Activitats V1, V2, F1, F2: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Primer trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Març 2021. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 560
 • Any 2020. Autoliquidació anual: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 585
 • Any 2020. Autoliquidació anual: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Primer trimestre 2021: 595

Fins al 30 d'abril

IVA

 • Març 2021. Autoliquidació: 303
 • Març 2021. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Març 2021. Grup d'entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 • Primer trimestre 2021: 179

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Primer trimestre 2021. Comptes i operacions dels quals els seus titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

 

MAIG

Fins al 20 de maig

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

 • Abril 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Abril 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Abril 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Febrer 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2021: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Abril 2021. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 583
 • Primer quadrimestre 2021. Autoliquidació: 587

Fins al 31 de maig

IVA

 • Abril 2021. Autoliquidació: 303
 • Abril 2021. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Abril 2021. Grup d'entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L'ÀMBIT DE L'ASSISTÈNCIA MÚTUA

 • Any 2020: 289

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES ESTATUNIDENQUES

 • Any 2020: 290  MAIG  

Fins al 20 de maig

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

 • Abril 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Abril 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Abril 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Febrer 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2021: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Abril 2021. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 583
 • Primer quadrimestre 2021. Autoliquidació: 587

Fins al 31 de maig

IVA

 • Abril 2021. Autoliquidació: 303
 • Abril 2021. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Abril 2021. Grup d'entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L'ÀMBIT DE L'ASSISTÈNCIA MÚTUA

 • Any 2020: 289

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES ESTATUNIDENQUES

 • Any 2020: 290