Novetats en els lliuraments a la UE

10/01/2020
Fiscal

¿Coneix les novetats que s'han introduït a partir de 2020 a l'hora de justificar els lliuraments intracomunitaris realitzats? Vegi-les a continuació...

Justificar el lliurament. Quan la seva empresa ven béns a empresaris de la Unió Europea (UE) no ha de repercutir-los IVA. Això és pel fet que aquestes operacions (denominats “lliuraments intracomunitaris”) estan exemptes d'aquest impost. Atenció! Per a això ha de poder justificar que les mercaderies han estat transportades a un altre país de la UE, de manera que si Hisenda considera que els justificants no són suficients, pot exigir-li que ingressi l'IVA deixat de repercutir.

A partir de 2020. Doncs bé, per a oferir una major seguretat jurídica, s'ha aclarit quins són a partir d'ara els justificants concrets a aportar. Anotació. Si la seva empresa està en possessió d'aquests justificants, Hisenda haurà d'acceptar que les vendes estan exemptes d'IVA, i si vol negar l'exempció serà ella l'obligada a demostrar que els documents no són vàlids.

Transport a càrrec del venedor. En cas que la seva empresa –o un tercer contractat per ella– sigui la que s'encarrega de transportar la mercaderia, haurà de disposar dels següents mitjans de prova:
Almenys dos documents relacionats amb el transport estesos per parts independents (per exemple, una carta o document CMR signats, un coneixement d'embarqui, una factura de noli aeri o una factura del transportista).
O bé un dels elements de prova anteriors i almenys un dels següents documents acreditatius del transport: la pòlissa de l'assegurança de transport, el justificant del pagament, un document oficial expedit per una autoritat pública, o un rebut dels béns estès per un magatzem del país de destinació.

Transport a càrrec de l'adquirent. Si és l'adquirent –o un tercer contractat per ell– qui s'encarrega del transport, a més dels elements de prova anteriors haurà d'obtenir una declaració d'aquest adquirent certificant que els béns han estat transportats.