Noves mesures a Catalunya a partir del 14 de juny de 2021

15/06/2021
Administratiu

L'informem que el passat 14 de juny van entrar en vigor algunes flexibilitzacions en les restriccions per a la contenció de la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2.

El passat 14 de juny van entrar en vigor algunes flexibilitzacions en les restriccions per a la contenció de la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. En les noves mesures s'elimina la cita prèvia per accedir a equipaments esportius interiors, es permeten els actes de fi de curs d'alumnes no universitaris i s'estableix l'assistència als estadis de les lligues professionals de futbol i bàsquet, en les condicions que marca el Consell Superior d'Esports.

L'informem que el passat 14 de juny van entrar en vigor algunes flexibilitzacions en les restriccions per a la contenció de la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. En les noves mesures s'elimina la cita prèvia per accedir a equipaments esportius interiors, es permeten els actes de fi de curs d'alumnes no universitaris i s'estableix l'assistència als estadis de les lligues professionals de futbol i bàsquet, en les condicions que marca el Consell Superior d'Esports.

A continuació exposem un resum de les restriccions vigents.

Mobilitat

Es recomana que els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d'ús públic, es limitin en la mesura que sigui possible, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

Activitats socials

La limitació és de 10 persones en trobades socials tret que es tracti de convivents. No obstant això, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, inclosos els domicilis, es recomana que es restringeixin en la mesura del possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

Empreses

S'ha de fer teletreball, excepte quan no sigui possible.

Congressos, convencions fires comercials i activitats assimilables amb el 70% d'aforament.

Restauració

Terrasses: obertes de 6.00 h a 01.00 h amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions de taula.

Interiors: oberts de 06.00 h a 01.00 h amb el 50% de l'aforament, amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions de taula.

Es restableix el consum a la barra, amb una separació interpersonal d'1,5 metres en qualsevol cas.

Activitats culturals

Cinemes, teatres, circs, auditoris i sales de concerts, amb un 70% de l'aforament.

Les activitats culturals (arts escèniques i musicals i espectacles públics) que es desenvolupin en tot moment a l'aire lliure en instal·lacions o equipaments que tinguin un aforament autoritzat superior a 15.000 persones, podran tenir un nombre màxim d'assistents del 20% de l'aforament si s'estableixen fluxos d'accés, banys i zones de restauració independents, i amb un màxim de 3.000 persones en seients preassignats i es preveuen mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència. 

Comerç i centres comercials

70% de l'aforament en petit comerç, establiments i centres comercials i mercats no sedentaris que també podran obrir els caps de setmana independentment de la seva activitat.

Esport

Instal·lacions i equipaments esportius d'interior i exterior: aforament del 70%. Sense ventilació i qualitat de l'aire reforçada limitació a 6 persones i ús de màscara en activitats grupals. Es permet l'ús de vestidors. Se substitueix la cita prèvia per a un control d'accés que permeti controlar l'aforament establert i la traçabilitat de contactes.

Competicions: permeses les categories internacionals, professionals, estatals i competicions que hi donen accés, a més de les lligues regulars de qualsevol edat. En aquestes competicions està permesa la presència de públic amb la limitació del 70%, excepte en les competicions d'àmbit estatal de futbol i bàsquet de caràcter professional en el qual les condicions seran determinades pel Consell Superior d'Esports.

Les competicions esportives que es desenvolupin en tot moment a l'aire lliure en instal·lacions o equipaments que tinguin un aforament autoritzat superior a 15.000 persones, podran tenir un nombre màxim d'assistents del 20% de l'aforament si s'estableixen fluxos d'accés, banys i zones.

Activitats recreatives

En les festes majors, revetlles i altres festes populars es podran fer totes aquelles activitats que s'ajustin a la normativa prevista per a actes culturals o l'àmbit que correspongui.

Equipaments cívics: permeses activitats amb un màxim del 70% de l'aforament autoritzat si s'acredita que els espais i locals compleixen les condicions de ventilació i qualitat dels aires reforçats.

Oberts:

  • Activitats relacionades amb el joc: 70% d'aforament amb un màxim de 500 persones (fins a 1.000 en condicions de ventilació reforçades i mesures de control d'aglomeracions).
  • Fires i parcs d'atraccions: represa d'activitat amb un aforament màxim del 50% sobre la superfície autoritzada.
  • Parcs infantils amb un aforament del 50%.

Universitats i escoles

Universitats: en les activitats teòriques presencials es podrà considerar l'augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 50% dels alumnes de cada universitat.

Batxillerat, cicles formatius, ESO, primària, infantil i ensenyaments de règim especial reglats: plena presencialitat.

Formació no reglada i educació en el temps lliure: presencialitat de fins a 10 persones.

Activitats extraescolars: permeses les activitats extraescolars, d'oci i esportives des de cicle infantil fins a batxillerat i cicles formatius que es realitzin dins o fora dels centres educatius.

Permesos els desplaçaments i les sortides del centre escolar amb pernoctació.

Actes civils, religiosos i assemblees

Actes religiosos i cerimònies civils, incloses les noces, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, al 70% d'aforament.

Es poden celebrar actes de graduació dels estudiants universitaris (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci situades a Catalunya) en les mateixes condicions que les activitats culturals.

També es poden celebrar festes de fi de curs i actes de graduació dels alumnes no universitaris amb mesures diferents en funció de si es realitzen en espais interiors o exteriors. En aquests casos es recomana que preferentment es realitzin a l'exterior, amb un màxim de 500 persones inclosos els alumnes, sense obligació d'asseure's i amb permís de consum i begudes en racions individuals. En espais interiors, l'aforament màxim serà de 250 persones (alumnes inclosos) assegudes en grups de convivència separats per un seient buit. A més, es recomana que només participin els nens o joves del grup de convivència estable o bé, en espais ben ventilats, alumnes de diversos grups d'un mateix nivell acadèmic. No es permet el consum d'aliments i begudes. Els grups de convivència poden ser escolars (el grup de nens que forma el grup educatiu durant el curs) i també els familiars (aquells que conviuen sota el mateix sostre). Si participen les famílies, l'aforament no pot superar el 50% de la capacitat de la sala. Tant en exterior com en interior, cada persona ha de disposar de 2,5 m².

Es permet la celebració d'assemblees d'entitats esportives, culturals i, en general, d'entitats de base associativa, amb l'aforament limitat al 70% i amb un nombre màxim de 500 persones, o fins a 1.000 amb condicions de ventilació reforçada i mesures de control d'aglomeracions.