Notificacions a l'agost.

17/06/2019
Fiscal

Vegi alguns consells a l'hora de triar els 30 dies a l'any en què no vol rebre notificacions electròniques d'Hisenda...

Vegi alguns consells a l'hora de triar els 30 dies a l'any en què no vol rebre notificacions electròniques d'Hisenda...

Sense notificació. Les SA i SL reben les notificacions d'Hisenda per via electrònica. Anotació. Com sap, vostè pot seleccionar fins a 30 dies naturals a l'any, consecutius o no, durant els quals Hisenda no pot dipositar notificacions en la seva bústia electrònica (els “dies de cortesia”). Doncs bé, moltes empreses estan seleccionant directament els 30 dies d'agost sense tenir en compte que poden aconseguir el mateix efecte seleccionant menys dies i guardant-se alguns per a un altre període.

Deu dies. La clau està que les notificacions electròniques s'entenen realitzades quan el destinatari accedeix a la seva bústia electrònica i, en cas que aquest accés no es produeixi, quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la data en què la notificació s'hagi dipositat en la bústia. Anotació. Per tant, si vol reservar els dies de cortesia per a les seves vacances, no cal que coincideixin exactament amb aquestes, ja que aquests deu dies li donen un marge addicional.

Exemple. Si la seva empresa tanca tot el mes d'agost, iniciï el termini de cortesia el dia 1 d'agost i finalitzi-ho el 23 d'aquest mes. Anotació. En disposar dels deu dies de marge indicats, encara que rebi una notificació el dia 24 d'agost encara serà a temps d'accedir a ella quan torni al treball a principis de setembre, sense perdre cap dia per a contestar-la.

Dies sobrants. D'aquesta forma encara li quedaran alguns dies (en l'exemple, set) que podrà repartir durant la resta de l'any:
Pot seleccionar com a dies de cortesia les dates prèvies a les vacances. Atenció! Així evitarà el risc de rebre una notificació just abans d'iniciar-les i no disposar de temps per a contestar-la.
També pot guardar-se alguns dies per a imprevistos. No cal que seleccioni des d'un principi els 30 dies; pot fer-ho més endavant i fins i tot pot modificar les dates triades inicialment. Això sí: haurà de comunicar els canvis amb una antelació mínima de set dies naturals.

No faci coincidir el període de cortesia exactament amb les seves vacances; és millor que l'iniciï i el finalitzi uns dies abans.