Notificació sobre la llei d’obligat compliment(216/679 RGPD).

03/05/2018

Notificació sobre la llei d’obligat compliment (216/679 RGPD) del reglament general de protecció de dades i (34/2002 LSSI-CE) serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Informem sobre la obligatorietat del compliment del nou Reglament General de la Protecció de Dades del Parlament Europeu (UE-2016/679 RGPD) i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (Llei 34/2002 LSSI-CE), que tenen per objecte garantir i protegir, en el que influeix el tractament de les dades personals, les liberalitats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.

 Degut a que és una Llei d’obligat compliment, totes les empreses han d’adaptar-se, inscriure els fitxers en el Registre Oficial de l’Agència Espanyola de la Protecció de Dades, disposar del Document de Seguretat i tota la documentació necessària per el compliment de la RGPD.

 Us recordem que obviar el seu compliment pot suposar una sanció de fins 20MM€ o un 4% de la facturació anual. L’esmentada sanció pot venir per una denúncia d’algun tercer (client, proveïdor, treballador, etc.) descontent amb l’empresa per una inspecció d’ofici de la pròpia Agència Espanyola de Protecció de Dades.