Modificació de la base de cotització dels treballadors autònoms.

10/09/2019
Laboral

Modificació de la base de cotització dels treballadors autònoms fins al 30 de setembre de 2019

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici.

 

La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril

La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol

La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre

La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent

 

Per aquest motiu, els recordem que tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins el 30 de setembre. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 d’octubre de 2019.

 

Si estan interessats en modificar-la (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’Incapacitat Temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

 

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a partir 01-01-2019

 

Base de cotització

€/mes

Tipus de Cotització

(*)

Quota a pagar

€/mes

944,40

- mínima a partir del 01-01-2019 -

30 %

283,32

1.018,50

mínima per a treballadors de 48 o més a 01-01-2019, llevat d’excepcions

30 %

305,55

1.202

30 %

360,60

2.077,80

màxima per a treballadors   de 47, 48 anys o més,

a partir 01-01-2019, llevat d’excepcions

 

30 %

623,34

4.070,10

- màxima a partir del 01-01-2019 -

30 %

1.221,03

 

* 30 % = 28,30 % (contingències comunes) + 0,90 % (contingències professionals) + 0,7 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP)

 

La base mínima de cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2018 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d'altri, així com la de l'autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.