Modificació bases de cotització.

29/03/2018

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització.

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici.

 La sol·licitud formulada entre l'1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l'1 d'abril

La sol·licitud formulada entre l'1 d'abril i el 30 de juny tindrà efectes l'1 de juliol

La sol·licitud formulada entre l'1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l'1 d'octubre

La sol·licitud formulada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l'1 de gener de l'any següent

 Els recordem que tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins el 31 de març. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 d’abril de 2018.

 

 

Base de cotització

€/mes

Tipus de Cotització

Contingències comunes

 cobertura IT

Quota a pagar

€/mes

919,80

- mínima 2018-

29,90 % *

275,02

992,10

mínima per a treballadors de 48  o més a 01-01-2018, llevat d’excepcions

29,90 %

296,64

1.000

29,90 %

299

1.202 

29,90 %

359,40

2.023,50

màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més,

llevat d’excepcions

 

29,90 %

605,03

3.751,20

- màxima 2018 -

29,90 %

1.121,61

 

* 29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (pels autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

 La base mínima de cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2017 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d'altri, així com la de l'autònom societari, és de 1.199,10 euros / mes (grup de cotització 1 del Règim General).

 Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que,  a 1 de gener de 2018, tinguin 47 anys d'edat i cotitzin al RETA per una base inferior a 2.023,50 € mensuals no podran escollir una base superior a 2.023,50 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2018. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2018.