M'interessa el "renting"?

04/10/2018

Cada vegada és major el nombre d'empreses que financen els seus vehicles amb un ‘renting’. Però vostè vol saber si realment sortirà a compte en la seva empresa, ja que no necessita renovar la seva flota cada quatre anys...

Cada vegada és major el nombre d'empreses que financen els seus vehicles amb un ‘renting’. Però vostè vol saber si realment sortirà a compte en la seva empresa, ja que no necessita renovar la seva flota cada quatre anys...
Renting’ o ‘lísing’?
Oferta. Encara que al seu banc li han informat que amb el renting no haurà de pagar cap despesa relacionada amb el vehicle –excepte el consum de carburant–, a vostè no li convenç aquesta forma de finançament:
• Pensa que acabarà pagant una quota mensual de forma indefinida (als quatre anys li oferiran renovar la flota amb el mateix sistema, per la qual cosa el lloguer acabarà sent permanent).
• Considera que si escau li interessa més adquirir els vehicles en propietat –mitjançant lísing o préstec–, ja que, segons la seva experiència, en la seva empresa els pot utilitzar tranquil·lament durant set o vuit anys sense incidències.
Comparació. De fet, si en la seva empresa és possible “allargar” la vida útil dels vehicles, el renting perd atractiu. Atenció! En definitiva, la conveniència o no d'aquesta forma de finançament dependrà dels anys en què pugui perllongar la utilització dels vehicles.
Exemple
Renting’. Vegi un exemple per a un vehicle industrial valorat en 30.000 euros (sense IVA) que el seu renting a quatre anys i contractant 25.000 km a l'any suposa una quota mensual d'aproximadament 450 euros. Anotació. Enfront d'aquesta oferta, vostè es planteja finançar el vehicle amb un préstec a quatre anys (confiant que, transcorregut aquest termini, encara podrà utilitzar-ho uns quants anys més). El préstec es contractarà a quatre anys i a un tipus d'interès del 5%. Es considera que les despeses per manteniment i segur seran d'aproximadament 2.000 euros anuals durant tota la vida del vehicle:
Desemborsaments anuals
El ‘renting’ és una alternativa de finançament molt interessant per a l'adquisició de vehicles. Pot sortir a compte fins i tot si en la seva empresa aconsegueixen utilitzar els vehicles durant un termini molt superior a la seva vida útil.