LÍNIA ICO SECTOR TURÍSTIC I ACTIVITATS CONNEXES - COVID 19/THOMAS COOK

26/03/2020

LÍNIA ICO SECTOR TURÍSTIC I ACTIVITATS CONNEXES - COVID 19/THOMAS COOK

Vigència: es podran formalitzar operacions amb l'Entitat de crèdit fins al 31-12-2020.

Beneficiaris: poden sol·licitar aquest finançament, els autònoms i empreses domiciliats a Espanya l'activitat de les quals s'enquadri en un CNAE del sector turístic i activitats connexes (relació publicada en DA Primera del RD-llei 7/2020 de mesures urgents per a frenar el COVID-19 -BOE 13-03-2020-). Consultar relació de CNAE al final del document

Les empreses i autònoms hauran de complir els següents requisits:

• No podran figurar en situació de morositat en els fitxers d'informació sobre solvència patrimonial i crèdit.
• No podrà estar culpables en un procediment d'insolvència col·lectiva ni reunir els requisits per a trobar-se sotmès a un procediment d'insolvència col·lectiva a petició dels creditors.
• No es podrà utilitzar aquest finançament per a efectuar refinançaments anteriors o posteriors d'altres préstecs amb l'entitat financera.
• Els clients que tinguin la condició de gran empresa hauran de tenir una qualificació creditícia B- o superior.

Conceptes finançables:

Necessitats de liquiditat finançables a través de la Línia Empreses i Emprenedors.

Projectes de digitalització (compra i lísing d'equipaments i serveis per a la digitalització) i en particular els destinats a fomentar solucions de teletreball recollits en el programa Accelera Pime (annex RD-llei 8/2020).

Import màxim per client i any és de 500.000 d'euros, en una o diverses operacions.

Modalitat de l'operació: El finançament es formalitzarà sota la modalitat de préstec.

Termini d'amortització i manca: 1, 2, 3 o 4 anys amb 1 any de manca de principal.

Tipus d'interès: Fix, fins a un màxim de 1,5% (TAE màxima incloses comissions).

Garanties: l'Entitat de Crèdit podrà sol·licitar les garanties que estimi excepte aval de SGR o SAECA

L'ICO garantirà a les Entitats de Crèdit el 50% del risc dels seus clients

Comissions i despeses: L'Entitat de Crèdit podrà aplicar una comissió a l'inici de l'operació. A més podrà aplicar-se una comissió d'amortització anticipada.

Compatibilitat: Aquest finançament amb garantia de l'ICO està sotmesa al Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió Europea relatiu a les ajudes de minimis. L'Entitat de Crèdit verificarà que les ajudes prèvies declarades pel client més l'ajuda corresponent a l'operació de préstec amb garantia de l'ICO a formalitzar no supera els 200.000 euros.

On sol·licitar: en qualsevol de les Entitats de Crèdit que col·laboren amb l'ICO en aquest producte

Llistat entitats de crèdit: SANTANDER, BBVA, CAIXABANK, BCC (GRUP CAJAMAR) , B. COOPERATIU, BANKINTER , CAIXA RURAL DE TEROL, LIBERBANK, BANC SABADELL, CAIXA RURAL DEL SUD, CAIXA RURAL DE NAVARRESA, CAIXA RURAL DE JAÉN, CAIXA RURAL DE ZAMORA, CAIXA RURAL D'ASTÚRIES, GLOBALCAJA, CAIXA RURAL D'ARAGÓ (BANTIERRA), CAIXA RURAL DE MAGRANA, UNICAJA, ABANCA

CNAE en les quals s'han de trobar els clients que vulguin sol·licitar finançament a través de la Línia ICO Sector Turístic Activitats connexes -COVID 19/Thomas Cook.

CÓD.   TÍTOL CNAE2009

493     UN ALTRE TRANSPORT TERRESTRE DE PASSATGERS.
4931   TRANSPORT TERRESTRE URBANO I SUBURBÀ DE PASSATGERS.
4932   TRANSPORT PER TAXI
4939   TIPUS DE TRANSPORT TERRESTRE DE PASSATGERS N.C.O.P.
511     TRANSPORT AERI DE PASSATGERS.
5110   TRANSPORT AERI DE PASSATGERS.
5221   ACTIVITATS ANNEXES Al TRANSPORT TERRESTRE.
5222   ACTIVITATS ANNEXES Al TRANSPORT MARÍTIM I PER VIES NAVEGABLES INTERIORS
5223   ACTIVITATS ANNEXES Al TRANSPORT AERI
551     HOTELS I ALLOTJAMENTS SIMILARS.
5510   HOTELS I ALLOTJAMENTS SIMILARS.
552     ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I ALTRES ALLOTJAMENTS DE CURTA ESTADA.
5520   ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I ALTRES ALLOTJAMENTS DE CURTA ESTADA.
553    CÀMPINGS I APARCAMENTS PER A CARAVANES
559    ALTRES ALLOTJAMENTS.
5590  ALTRES ALLOTJAMENTS.
56      SERVEIS DE MENJARS I BEGUDES.
561    RESTAURANTS I LLOCS DE MENJARS.
5610  RESTAURANTS I LLOCS DE MENJARS.
5621  PROVISIÓ DE MENJARS PREPARATS PER A ESDEVENIMENTS.
5629  ALTRES SERVEIS DE MENJARS.
7711  LLOGUER D'AUTOMÒBILS I VEHICLES DE MOTOR LLEUGERS.
7721  LLOGUER D'ARTICLES D'OCI I ESPORTS.
7911  ACTIVITATS DE LES AGÈNCIES DE VIATGES.
7912  ACTIVITATS DELS OPERADORS TURÍSTICS.
799    ALTRES SERVEIS DE RESERVES I ACTIVITATS RELACIONADES AMB AQUESTS.
7990  ALTRES SERVEIS DE RESERVES I ACTIVITATS RELACIONADES AMB AQUESTS.
855    UNA ALTRA EDUCACIÓ.
91      ACTIVITATS DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS, MUSEUS I ALTRES ACTIVITATS CULTURALS.
9004  GESTIÓ DE SALES D'ESPECTACLES.
9102   ACTIVITATS DE MUSEUS.
9103  GESTIÓ DE LLOCS I EDIFICIS HISTÒRICS.
9321  ACTIVITATS DELS PARCS D'ATRACCIONS I ELS PARCS TEMÀTICS.
9329  ACTIVITATS RECREATIVES I ENTRETENIMENT.