Les claus del nou Reglament d'envasos i residus d'envasos

10/03/2023
Fiscal

L'informem, que el Reglament d'envasos i residus d'envasos (Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre), va entrar en vigor el passat 29 de desembre, encara que la part de marcat d'envasos entrarà en vigor l'1 de gener de 2025.

Els principals afectats per la normativa seran els fabricants d'envasos (els agents econòmics dedicats tant a la fabricació d'envasos com a la importació o adquisició en altres estats membres de la Unió Europea, d'envasos buits ja fabricats); els envasadors de producte (els agents econòmics dedicats a l'envasament de productes per a la seva posada en el mercat); i les empreses recicladores.

L'informem, que el Reglament d'envasos i residus d'envasos (Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre), va entrar en vigor el passat 29 de desembre, encara que la part de marcat d'envasos entrarà en vigor l'1 de gener de 2025.

Aquesta nova normativa arriba per a adaptar-se a la normativa europea, un compte pendent que Espanya tenia des de fa temps.

El seu objectiu, en paraules del Ministeri per a la Transició Ecològica, és avançar en la implantació de l'economia circular i aconseguir els nous objectius de reciclatge d'envasos per a 2025 i 2030.

Empreses afectades

Els principals afectats per la normativa seran els fabricants d'envasos (els agents econòmics dedicats tant a la fabricació d'envasos com a la importació o adquisició en altres estats membres de la Unió Europea, d'envasos buits ja fabricats); els envasadors de producte (els agents econòmics dedicats a l'envasament de productes per a la seva posada en el mercat); i les empreses recicladores.

Envasos

Aquesta nova legislació tan sols afectarà els envasos d'ús domèstic, ja que els envasos industrials ja estaven sotmesos a una normativa similar. També s'imposen obligacions als comerços detallistes.

Principals novetats

Bàsicament, les novetats legislatives giren entorn dels següents 5 punts:

  1. Es fixen uns objectius de reducció: obtenir una reducció del pes dels residus d'envasos produïts del 13% en 2025, i del 15% en 2030; aconseguir que tots els envasos posats en el mercat siguin reciclables en 2030 i; aconseguir una reducció del 20% en 2030 en el nombre d'ampolles per a begudes de plàstic d'un sol ús que es comercialitza.
  2. Foment de la venda a l'engròs: els comerços detallistes hauran de presentar a l'engròs verdures i fruites fresques que es comercialitzin senceres -amb alguna excepció-. Concretament, els comerços la superfície dels quals sigui de 400 metres quadrats o més han de destinar el 20% de la seva àrea a l'oferta de productes presentats sense embalatge primari, inclosa la venda a l'engròs o mitjançant envasos reutilitzables.
  3. Augment dels envasos reutilitzables: el consumidor podrà acudir a comerços detallistes amb envasos reciclables per a la compra de productes a l'engròs. El consumidor serà el responsable del condicionament i neteja d'aquests envasos, el comerciant en podrà rebutjar l'ús si estan bruts o són inadequats.
  4. Promoció del reciclatge i marcat: Europa ha establert percentatges de reducció d'ampolles de plàstic d'un sol ús que sí seran obligatoris. Respecte al marcat la regulació entra en vigor a partir de gener de 2025, com s'ha dit. Destaca la prohibició de marcar els productes amb les paraules «respectuós amb el medi ambient», o qualsevol altre equivalent que pugui induir al seu abandó en l'entorn.
  5. Responsabilitat ampliada del productor: els agents que fabriquin processin, tractin o omplin productes professionalment veuen reforçades les seves obligacions. Les obligacions que es fixen per a aquests productors són sobretot en matèria d'informació del nombre d'envasos introduïts en el mercat cada any natural, assenyalant de forma diferenciada els de plàstic.

Comptat i debatut, el mandat europeu obliga els estats membres a anar delimitant cada vegada més (i amb bon criteri), la utilització i destrucció de plàstic d'un sol ús.