IVA a la importació ¿com diferir-ne el pagament?

17/11/2021
Fical

Si la seva empresa presenta declaracions mensuals d'IVA, recordi que el mes de novembre pot optar per diferir l'IVA d'importació.

Si la seva empresa realitza importacions i presenta les seves declaracions d'IVA mensualment, el mes de novembre pot optar perquè li sigui aplicable el "Règim de diferiment de l'IVA" a partir de 2022.

Això li permetrà satisfer l'IVA d'importació a través de les declaracions periòdiques d'IVA (en lloc de fer-ho a través de la duana mitjançant el model 031).

Model 303 de l'IVA

En declarar l'IVA per les importacions de cada període en el model 303, haurà de fer el següent:

  • D'una banda, declarar l'IVA suportat en la importació (i que es pugui deduir) en la casella 33.
  • I d'una altra, emplenar també la casella 77 ("IVA a la importació pendent d'ingrés"). Amb això augmentarà el resultat de la liquidació, i l'efecte final serà neutre.

Estalvi financer

Amb aquesta operativa evitarà avançar el pagament de l'IVA al seu agent de duanes (que és qui s'encarrega de liquidar el model 031), i obtindrà estalvis financers.

Declarar-ho tot

Això sí: en cas d'optar per aquest règim, és important que no deixi d'incloure en les declaracions periòdiques cap de les quotes d'IVA d'importació del període. Si passa això, les quotes no declarades entraran en període executiu, per la qual cosa Hisenda podrà exigir-li el pagament de recàrrecs de constrenyiment. A més, també pot imposar-li una sanció del 10 % de les quotes no declarades.

Per evitar aquest risc, abans de presentar el model 303 acudeixi al servei de "Consulta de l'IVA a la importació amb diferiment de pagament" (al qual pot accedir a través de la ruta "Duanes / Presentació i despatx de declaracions / Importació" de la seu electrònica de l'AEAT) i comprovi les quotes d'IVA d'importació que consten en la duana en cada període de liquidació.