Ingrés del 2n termini de la declaració anual de l'IRPF. Novembre 2023

18/10/2023
Fiscal

Si ha optat per fraccionar el pagament de l'IRPF en dos terminis, el pròxim dia 6 de novembre de 2023 inclusivament, es compleix el termini per efectuar l'ingrés del segon termini de la renda de l'exercici 2022.

Li recordem que si ha optat per fraccionar el pagament de l'IRPF 2022 en dos terminis, el pròxim dia 6 de novembre es compleix el termini per efectuar l'ingrés (40% restant del deute tributari) del segon termini de la renda de l'exercici 2022.

Els contribuents que hagin optat per fraccionar el pagament de l'IRPF en dos terminis i, a més, hagin domiciliat el pagament del segon termini en l'entitat col·laboradora en la qual efectuaren l'ingrés del primer termini, no hauran d'emplenar cap model (en aquest cas, model 102), ja que el lliurament del document d'ingrés en la citada entitat col·laboradora, model 100, amb les dades de la domiciliació degudament emplenades, servirà com a ordre de deute en compte d'aquest segon termini.

Els contribuents que hagin optat per fraccionar el pagament i no hagin domiciliat el segon termini en entitat col·laboradora, hauran d'efectuar directament l'ingrés d'aquest termini fins al dia 6 de novembre de 2023 inclusivament, mitjançant la presentació del model 102, degudament emplenat.