Festes laborals en 2019

09/11/2018

El passat 20 d'octubre es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la relació de festes laborals per a l'any 2019.

El passat 20 d'octubre es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la relació de festes laborals per a l'any 2019. Anotació. Aquest calendari recull els dies festius comunicats per les comunitats autònomes i els de caràcter nacional (festius que han de ser retribuïts i no han de recuperar-se). Als dies indicats hauran d'afegir-se els dos que cada municipi assenyali com a festa local.

No gaudits. Recordi també que, si per raons tècniques o organitzatives no pot gaudir-se el dia de festa corresponent, l'empresa haurà d'o bé permetre un dia de descans compensatori, o bé abonar els salaris corresponents a les hores treballades en el dia festiu incrementats en un 75%.