ERE temporal pel coronavirus

16/03/2020
Laboral

El seu principal proveïdor es troba a la Xina i des de fa unes setmanes no li subministra material. Doncs bé, si la seva planta de producció s'ha vist afectada i no té treball per als seus operaris, pot suspendre els contractes.

Suspensió dels contractes

Causes. Segons la llei, si la seva empresa acredita causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, pot tramitar un ERE temporal (ERTE). En concret, pot suspendre els contractes de treball dels seus empleats durant el temps necessari per a superar les seves dificultats. Anotació. En el seu cas, si la seva planta de producció s'està veient afectada per la peculiar situació que s'està produint a la Xina, al·legui causes productives, organitzatives i econòmiques:
Existeixen causes organitzatives quan es produeixen canvis, entre altres, en l'àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal o en la manera d'organitzar la producció. Anotació. Per tant, si necessita tancar un centre de treball (per exemple, una planta de producció) durant un temps perquè no té treball per als seus empleats, al·legui causes organitzatives. Exposi que el bloqueig que existeix a la Xina a causa del coronavirus li impedeix disposar de les peces o material necessaris per a mantenir activa la seva planta de producció.
Si té clients estrangers als quals no pot servir (per exemple, per problemes en el transport cap a l'estranger), al·legui també causes productives. Anotació. Indiqui que se li està acumulant l'estoc i que, en conseqüència, està tenint un excés de mà d'obra (té més emprats que treball per a oferir). Per això, necessita plantejar un ERTE per a ajustar la seva mà d'obra (les seves hores laborables) a la demanda real dels seus productes.
Al·legui també causes econòmiques pel fet que les situacions indicades en els punts anteriors li estan generant pèrdues o una reducció de vendes. Anotació. Per exemple, si està incomplint contractes de subministrament signats amb els seus clients.
Reducció de jornades
Entre un 10% i un 70%. Si en lloc de suspendre els contractes necessita reduir les jornades dels seus empleats, també podrà plantejar-se un ERTE. Anotació. Per exemple, perquè el volum de treball s'ha reduït però aquesta reducció no és suficient per a paralitzar del tot la cadena de producció (simplement la cadena pararà unes hores al dia). En aquest cas:
La reducció de jornada ha de ser d'entre un 10% i un 70% .
Durant el període de reducció de jornada els seus empleats no podran realitzar hores extres (excepte si es deuen a força major).
Gestions a realitzar
Procediment. Per a tramitar el ERTE, comuniqui la mesura a l'Autoritat Laboral i, simultàniament, l'inici del període de consultes als representants dels treballadors. La durada màxima del període de consultes és de 15 dies. Atenció! Després de la finalització d'aquestes negociacions, haurà de notificar als treballadors i a l'Autoritat Laboral la seva decisió sobre la suspensió o la reducció de les jornades.

Efectes. Durant el ERTE s'estalvia el salari de la part de jornada no treballada i els afectats cobraran l'atur. Anotació. Respecte a les cotitzacions, per la part de jornada treballada continuarà cotitzant de manera normal, i per la part no treballada, el SEPE ingressarà la quota del treballador i la seva empresa la quota patronal.

Pot tramitar una suspensió de contractes si acredita causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. També pot tramitar una reducció de jornada d'entre un 10% i un 70% de la jornada de treball.