¿En cas de teletreball l’empresa pot suprimir el plus de transport?

27/10/2021
Laboral

El plus de transport es pot suprimir en cas de teletreball, tret que en pacte individual s’estableixi el contrari.

El plus de transport es pot suprimir en cas de teletreball, tret que en pacte individual s’estableixi el contrari.

Moltes empreses i professionals abonen als seus treballadors un plus de transport, regulat en algunes ocasions per conveni col·lectiu i que suposa una quantitat econòmica dirigida a sufragar el cost que assumeix el treballador per desplaçar-se al seu lloc de treball. No obstant això, després de l'esclat de la crisi de la Covid-19 en la qual moltes empreses i professionals van decidir implantar el teletreball ens podem preguntar si encara té sentit aquest plus. ¿L'empresa pot deixar d'abonar aquesta quantitat als treballadors que teletreballin?

Davant la disjuntiva de si s'ha de seguir o no abonant aquest complement, la tendència en un primer moment davant la falta de previsió dels convenis col·lectius va ser la d'abonar el plus de transport, dietes, quilometratge, despeses de viatge, etc. No obstant això, el manteniment de la situació de teletreball motivada per l'impacte de la Covid-19 i la compensació de despeses derivades del treball a distància imposada per la Llei del teletreball ha suposat que gran quantitat d'empreses hagi optat de manera unilateral per retirar el citat complement.

Davant la proliferació del teletreball, les empreses es pregunten si han de continuar abonant als seus empleats el plus de transport previst en alguns convenis col·lectius. Doncs bé, una sentència de l'Audiència Nacional del 13 de setembre de 2021 (també en una altra sentència del 30 d'abril de 2021, l'Audiència Nacional va determinar en el mateix sentit que l'empresa pot deixar d'abonar l'abonament del plus de transport en la situació de teletreball) estableix que aquest plus té naturalesa extrasalarial i finalista, per la qual cosa no té sentit que es mantingui el seu abonament quan amb el teletreball desapareix la condició que el justifica (desplaçar-se des del domicili al centre de treball i viceversa).

El fet que l'empresa hagi trigat un temps a retirar aquest complement als empleats que teletreballen (el va satisfer durant 2020 i el va retirar en 2021) no implica que s'hagi consolidat com un dret adquirit a favor seu.