Els contribuents ja poden descarregar les seves dades fiscals per a la Campanya de la Renda 2022

16/03/2023
Fiscal

L'Agència Tributària ha habilitat la possibilitat de descarregar les dades i continguts informatius de la Campanya de Renda 2022 perquè els contribuents puguin avançar les seves gestions abans de l'obertura de la declaració, prevista per a l'11 d'abril.

La Campanya de la Renda 2022 tindrà lloc entre l'1 i el 30 de juny. No obstant això, des de l'11 d'abril els contribuents ja podran presentar les seves declaracions de la Renda i Patrimoni a través d'internet, un mitjà molt utilitzat, ja que el 90% dels contribuents l'empra.

A partir del 5 de maig i fins al 30 de juny, els contribuents tindran l'opció de presentar la seva declaració d'IRPF per telèfon. De l'1 al 30 de juny, que coincideix amb el període ordinari de la Campanya, es podrà fer de manera presencial en les oficines de l'Agència Tributària. Si es tracta d'un resultat a ingressar amb domiciliació bancària, el termini final per a presentar la declaració es tancarà el 27 de juny.

Entre les novetats per a aquesta campanya destaca que l'aportació individual màxima als plans de pensions privats amb dret a deducció en l'IRPF passa a 1.500 euros anuals.

En 2022, les aportacions màximes amb beneficis fiscals als plans d'empresa augmentaran fins als 8.500 euros, mentre que l'aportació total anual continuarà sent de 10.000 euros anuals.
 
Els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023 contemplen mesures fiscals, com la reducció de l'IRPF per a les rendes fins a 21.000 euros, l'augment del mínim exempt de l'impost fins als 15.000 euros i l'increment del gravamen de les rendes de l'estalvi a partir de 200.000 euros. No obstant això, aquestes no es veuran reflectides en la declaració de la renda d'enguany, sinó en la del pròxim any.

Les modificacions en les escales de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) aprovades per algunes comunitats autònomes amb efectes retroactius per a 2022, tindran un efecte significatiu per a contrarestar l'increment de preus que s'ha registrat durant l'any.

A més, s'ha creat l'Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes, que servirà com un impost complementari a l'Impost sobre el Patrimoni. Aquesta taxa estatal aplicarà una quota addicional als patrimonis de les persones físiques de més de 3 milions d'euros. La presentació d'aquest tribut temporal es realitzarà entre l'1 i el 31 de juliol de 2023.

Aquest 2023, hi ha alguns canvis fiscals significatius que han de ser tinguts en compte, al marge de la Campanya de la Renda i Patrimoni. Per exemple, es presentaran per primera vegada els models per als impostos temporals a les energètiques i entitats financeres.

Així mateix, es presentarà per primera vegada el Model 592 d'Impost Especial als Envasos de Plàstic No Reutilitzables i el Model 593 de l'Impost sobre el Dipòsit de Residus en Abocadors, Incineració i Coincineració de Residus han de presentar-se.