El TC ha avalat l'acomiadament per absentisme laboral, fins i tot per raons justificades.

06/11/2019
Laboral

El TC ha avalat l'acomiadament per absentisme laboral, fins i tot per raons justificades, sempre que el treballador deixi d'acudir al treball durant més d'un 20% de les jornades hàbils durant dos mesos consecutius.

El TC ha avalat l'acomiadament per absentisme laboral, fins i tot per raons justificades, sempre que el treballador deixi d'acudir al treball durant més d'un 20% de les jornades hàbils durant dos mesos consecutius, tal com contempla l'Estatut dels Treballadors.

En un acte avançat aquest dimarts, l'alt tribunal rebutja un recurs d'un jutjat social de Barcelona, que plantejava una qüestió d'inconstitucionalitat d'un article de l'Estatut dels Treballadors, el relatiu a l'exempció del contracte per causes objectives.