El principi d'acord entre els empresaris i sindicats.

12/07/2018

El principi d'acord entre els empresaris i sindicats

El principi d'acord entre els empresaris i sindicats se centra en la recuperació dels salaris, especialment del menor, però també inclou altres mesures destinades a la creació d'ocupació, la millora de l'ocupabilitat dels treballadors i la competitivitat de les empreses, així com en la lluita contra l'economia de negre. L'empresari també cedir la reforma de l'article 42 de l'Estatut dels treballadors per controlar l'externalització de serveis i les subcontractacions es limiten a a «processos d'especialització productiva". A canvi, els sindicats tenen  donen suport a les reduccions temporals de jornada per evitar acomiadaments a empreses amb dificultats econòmiques. Mantenir ocupació mentre els processos de formació estan habilitades per les plantilles