El dret dels pares a reclamar el complement de maternitat per a la seva pensió no prescriu

13/03/2024
Laboral

El Tribunal Suprem, en la seva sentència de 21 de febrer de 2024, ha admès el dret dels jubilats entre l'1 de gener de 2016 i el 3 de febrer de 2021 a reclamar el complement de maternitat en les seves prestacions si van tenir dos fills o més.

El Tribunal Suprem, en la seva sentència de 21 de febrer de 2024, ha admès el dret dels jubilats entre l'1 de gener de 2016 i el 3 de febrer de 2021 a reclamar el complement de maternitat en les seves prestacions si van tenir dos fills o més, ja que aquest no prescriu. Fins ara, la Seguretat Social denegava les seves peticions.

L'informem, que en una important sentència de 21 de febrer de 2024, el Tribunal Suprem (TS) ha admès el dret dels jubilats entre l'1 de gener de 2016 i el 3 de febrer de 2021 a reclamar el complement de maternitat en les seves prestacions si van tenir dos fills o més, ja que no prescriu. I, per tant, pren la raó a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Aquesta decisió s'aplica a un cas amb fet causant de la pensió datat del 30 de novembre de 2016, i la sol·licitud del qual es va realitzar passats cinc anys. El TS argumenta que la no concessió inicial del complement constitueix una discriminació, vulnerant el dret a la igualtat, i que la reparació completa requereix que els efectes s'apliquin des de la data del fet causant.

El TS afegeix que el termini de prescripció no pot començar abans de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 12 de desembre de 2019, que va declarar discriminatori l'article per excloure als pares del complement. A més, assenyala que el complement de maternitat és accessori a la pensió principal i no una pretensió independent, per la qual cosa estava implícit en la sol·licitud original de la pensió.

Finalment, el TS rebutja el recurs de cassació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i la Tresoreria General de la Seguretat Social, que al·legaven la prescripció del dret basant-se en l'article 53.1 de la Llei. La decisió del TS confirma la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria i la resolució del Jutjat social número 1 de Santander, que van reconèixer el dret del treballador a percebre el complement amb efectes econòmics des de l'1 de desembre de 2016.

Qui pot reclamar aquest complement per maternitat?

Qualsevol persona que es jubili i tingui dos fills o més pot optar directament a un plus sobre la seva pensió. Les reclamacions que s'estan fent ara mateix no són per a accedir al complement, que ja està disponible per a qualsevol pare o mare que compleixi els requisits, sinó per cobrar de manera retroactiva aquesta paga a la qual tenien dret milers de jubilats entre 2016 i 2021.

Els autònoms homes jubilats abans de 2021, o aquells que percebin una prestació per incapacitat permanent o viduïtat, i siguin pares de dos fills o més, poden reclamar a la Seguretat Social l'abonament de l'antic complement de maternitat, vigent entre 2016 i 2021.

Nou Criteri de gestió de l'INSS núm. 5/2024, de 8 de març de 2024

Mitjançant el nou Criteri de gestió de l'INSS núm. 5/2024, de 8 de març de 2024, l'ens gestor reconeix que s'ha unificat doctrina declarant que el complement per maternitat per a homes és imprescriptible i s'ha de reconèixer amb efectes retroactius des de la data de reconeixement de la pensió contributiva. Aquesta decisió es basa en la naturalesa accessòria del complement respecte a la pensió principal, i estableix que no pot prescriure una vegada reconeguda la pensió. A més, es confirma que el complement pot ser atorgat al pare sense afectar el que rep la mare, i es detallen les condicions d'incompatibilitat amb el complement per a la reducció de la bretxa de gènere (CRBG).

El criteri també aclareix que el complement per maternitat pot ser atorgat al pare fins i tot si la mare ja el rep pels mateixos fills, sense que això impliqui una reducció del complement de la mare. A més, s'especifica que en casos de revisió per agreujament o millora d'una incapacitat permanent, la data rellevant per al reconeixement del complement és la del reconeixement inicial de la pensió, sempre que sigui posterior a l'1 de gener de 2016.

Aquest criteri de l'INSS reforça el dret dels pares a rebre el complement per maternitat i sembla avançar la finalització de la denegació en via administrativa com succeïa fins ara.

Quant a la concurrència amb l'actual complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere (CRBG) -aplicable a pensions des del 04/02/2021-, el Criteri assenyala que són incompatibles i que l'interessat ha d'optar entre l'un o l'altre, descomptant-se del complement per maternitat el percebut pel CRBG en cas de superposar-se.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,