Durant el mes de febrer pot triar l’opció de pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats

07/02/2022
Fiscal

Si el volum d’operacions de la seva empresa en 2021 no va superar els sis milions d’euros i el seu exercici coincideix amb l’any natural, durant aquest mes de febrer pot canviar la forma de càlcul dels seus pagaments a compte de l’impost sobre societats.

Recordi que si el volum d’operacions de la seva empresa en 2021 no va superar els sis milions d’euros i el seu exercici coincideix amb l’any natural, durant aquest mes de febrer pot canviar la forma de càlcul dels seus pagaments a compte de l’impost sobre societats de 2022.

Si els ingressos de la seva societat han caigut bruscament per culpa de les restriccions per frenar la incidència de la COVID-19 o per qualsevol altre motiu, segurament li interessa pagar menys de pagament fraccionat de l'impost sobre societats enguany. 

En concret, si el volum d'operacions de la seva empresa en 2021 no va superar els sis milions d'euros i el seu exercici coincideix amb l'any natural, durant aquest mes de febrer pot canviar la forma de càlcul dels seus pagaments a compte de l'impost sobre societats de 2022:

  • Sistema de quotes. Amb aquest sistema, en el primer pagament fraccionat de 2022 (el d'abril) haurà de satisfer un 18 % de la quota a ingressar de l'impost sobre societats de 2020 (casella 599). Apunt. Al segon i al tercer pagament (els d'octubre i desembre), haurà de satisfer el 18 % de la quota a ingressar de 2021.
  • Sistema de bases. Si aplica el sistema de bases, en els pagaments fraccionats que efectuï durant l'any haurà d'ingressar el 17 % de la base imposable acumulada des de l'inici de l'exercici fins al dia anterior a l'inici de cadascun dels períodes d'ingrés d'aquests pagaments (descomptant retencions i pagaments fraccionats ja efectuats).

Atenció. Grans empreses. Les empreses amb un INVN igual o superior a 6.000.000 € estan obligades a determinar el pagament fraccionat de l'IS mitjançant la modalitat de base imposable.

Si els beneficis previstos per a l'any 2022 són inferiors als dels anys anteriors, el canvi al sistema de bases pot sortir-li a compte, ja que anticiparà menys diners a Hisenda. En conseqüència, obtindrà estalvis financers.

Vegi un exemple en el qual es dona aquesta circumstància:

  • En 2022 preveu un benefici total de 200.000 euros (repartit uniformement durant tot l'any).
  • En la declaració de 2020 va declarar un benefici de 280.000 i la quota a ingressar (casella 599) va ser de 70.000 euros.
  • En la declaració de 2021 (que es presentarà al juliol) el benefici serà de 260.000, amb una quota a ingressar de 65.000 euros.

Concepte

Sistema quotes

Sistema bases

Primer pagament fraccionat (abril 2022)

12.600

8.500

Segon pagament fraccionat (octubre 2022)

11.700

17.000

Tercer pagament fraccionat (desembre 2022)

11.700

5.667

Total pagaments efectuats durant 2022

36.000

31.167