Duanes. La seva empresa està preparada per a l'ICS2: Sistema de control de la importació 2?

03/06/2020
Fiscal Comptable

En la pàgina web de l'Agència Tributària s'ha publicat una nota amb informació relativa al Sistema de control de la importació 2. L'ICS2 és el nou sistema d'informació anticipada sobre la càrrega desenvolupat per les duanes de la UE.

En la pàgina web de l'Agència Tributària s'ha publicat una nota amb informació relativa al Sistema de control de la importació 2. L'ICS2 és el nou sistema d'informació anticipada sobre la càrrega desenvolupat per les duanes de la UE per facilitar el lliure flux d'intercanvis comercials mitjançant processos optimitzats de seguretat duanera basats en dades i adaptats a models globals de negoci. Mitjançant aquest sistema es recopilaran dades sobre totes les mercaderies que accedeixin a la UE abans de la seva arribada. Afectarà directament a tots els operadors econòmics que participen en activitats de manipulació, expedició i transport de mercaderies i enviaments urgents i postals. Aquests hauran de facilitar dades sobre seguretat i protecció a l'ICS2

En la pàgina web de l'Agència Tributària s'ha publicat una nota amb informació relativa al Sistema de control de la importació 2.

L'ICS2 és el nou sistema d'informació anticipada sobre la càrrega desenvolupat per les duanes de la UE per facilitar el lliure flux d'intercanvis comercials mitjançant processos optimitzats de seguretat duanera basats en dades i adaptats a models globals de negoci. Mitjançant aquest sistema es recopilaran dades sobre totes les mercaderies que accedeixin a la UE abans de la seva arribada.

Les autoritats duaneres l'empraran per garantir la seguretat i protecció de totes les persones que resideixen a la UE.

A QUI AFECTA L'ICS2?

Directament: tots els operadors econòmics que participen en activitats de manipulació, expedició i transport de mercaderies i enviaments urgents i postals. Aquests hauran de facilitar dades sobre seguretat i protecció a l'ICS2.

Indirectament: tots els fabricants, exportadors i persones físiques establerts fora de la UE que desitgin enviar mercaderies a o a través de la UE. Hauran de facilitar la informació necessària a les parts afectades directament.

QUINS AVANTATGES OFEREIX L'ICS2?

 • Reforça la protecció dels ciutadans de la UE i del mercat interior davant amenaces que posin en risc la seva seguretat.
 • Permet a les autoritats duaneres de la UE identificar més fàcilment els enviaments d'alt risc i intervenir en el punt més oportú de la cadena de subministrament.
 • Facilita el despatx transfronterer del comerç legítim, que és la major part.
 • Simplifica l'intercanvi d'informació entre els operadors econòmics (OE) i les autoritats duaneres de la UE.

COM CAL PREPARAR-SE PER A L'ICS2?

 • Adapti els processos de la seva empresa.
 • Prengui les mesures necessàries per garantir la provisió de dades precises i d'alta qualitat.
 • Desenvolupi o actualitzi els seus sistemes informàtics d'intercanvi d'informació.
 • Proporcioni formació i suport als seus empleats.

SI NO ES PREPARA  A TEMPS

 • Si no s'envien les dades necessàries a ICS2, els enviaments/mercaderies seran retinguts en les duanes de les fronteres de la UE.
 • Les autoritats duaneres no procediran al despatx de les mercaderies.
 • Les declaracions deficients seran rebutjades o sotmeses a intervencions innecessàries, i podrien donar lloc a sancions per incompliment

QUAN HAIG D'ESTAR PREPARAT?

Cada lliurament afecte a diferents OE i maneres de transport. Els OE començaran a fer declaracions a l'ICS2 en un moment o altre depenent de la mena de serveis que prestin, amb dates que van des del 15-03-2021 al 01-03-2024.