Despeses no deduïbles en l'IRPF

20/01/2021
Fiscal

Les despeses de subministrament generades pel desenvolupament de l'activitat a l'habitatge habitual amb motiu de la COVID-19 no són deduïbles en l'IRPF

A la consulta vinculant V3461-20 de 30 de novembre de 2020 de la DGT s'estableix que no són deduïbles en l'IRPF les despeses per subministraments de llum, Internet, d'un autònom que, de manera excepcional per la pandèmia de la COVID-19, treballi des de casa seva.

La situació generada per la pandèmia de la COVID-19, ha fet que tant treballadors per compte d'altri com treballadors per compte propi o autònoms s'hagin hagut de veure obligats a treballar des de casa. Doncs bé, en aquest últim supòsit es pot generar el dubte d'una persona física autònoma que ha desenvolupat la seva activitat al seu despatx o local fins al moment del confinament general, quan ja no ha pogut acudir al despatx o local i ha començat a treballar des del habitatge habitual. Això ha portat a fer un ús professional d'alguns subministraments (llum, internet, etc.), amb el consegüent augment de la despesa habitual, fet que ens remet a preguntar-nos sobre la deduïbilitat en l'IRPF de les despeses derivades d'aquests subministraments.

La Direcció General de Tributs (DGT) respon a aquesta qüestió respon en la consulta vinculant V3461-20 de 30 de novembre de 2020, que assenyala que no seran deduïbles en l'IRPF les despeses per subministraments de llum, Internet, d'un autònom que, de manera excepcional per la pandèmia de la COVID-19, treballi des de casa seva.

La qüestió es resol acudint a l'art. 30.2.5a.b) de la Llei 35/2006 (Llei IRPF) referent a les despeses deduïbles de subministrament quan l'activitat s'exerceix al domicili habitual. La regulació precisa que perquè determinats subministraments de l'habitatge habitual del contribuent puguin tenir la consideració de despeses deduïbles d'una activitat econòmica desenvolupada per ell, és necessari que l'habitatge habitual es trobi parcialment afecta a l'activitat. Com en aquest cas l'habitatge no es trobava parcialment afecte a l'activitat, sinó que la seva utilització ha estat motivada per una circumstància ocasional i excepcional, les despeses per subministrament no es podran deduir.