Desnonaments més llargs.

23/04/2019

Desnonament. Si lloga un pis de la seva propietat i l'inquilí no li paga, pot presentar un desnonament, sol·licitant el desallotjament i el pagament de les rendes degudes.

Desnonament. Si lloga un pis de la seva propietat i l'inquilí no li paga, pot presentar un desnonament, sol·licitant el desallotjament i el pagament de les rendes degudes. Atenció! No obstant això, des del 6 de març està en vigor una normativa que pot demorar els desnonaments.

Suspensió. Ara, el jutjat ha de comunicar als serveis socials l'existència del desnonament. Si aquests confirmen que la llar afectada està en situació de vulnerabilitat social o econòmica, el notificarà al jutjat, que haurà de suspendre el desnonament fins que s'adoptin les mesures que els serveis socials estimin oportunes, durant un termini màxim d'un mes (tres mesos si qui demanda és persona jurídica). Anotació. Per tant, prengui cauteles abans de llogar:
Solvència. Estudiï amb més deteniment encara la solvència de l'arrendatari, per a prevenir situacions d'impagament.
Segur. Consideri l'opció de contractar una assegurança d'impagament de lloguers. Aquestes assegurances solen cobrir a partir de sis mensualitats, però contracti una cobertura més àmplia (12 mesos, per exemple).
Garanties. Demani a l'inquilí garanties addicionals a la fiança. Si signa un contracte de fins a cinc anys (fins a set si vostè és persona jurídica) només pot demanar dues mensualitats (més la fiança). Però si signa un contracte de durada superior no s'aplica aquest límit.
 
Els últims canvis legals poden demorar els desnonaments. Per tant, prengui cauteles si lloga un habitatge seu o de la seva empresa.