Des del passat 13 de maig s'estableix la prohibició de treballar a l'aire lliure amb calor extrema

15/05/2023
Laboral

S'ha publicat el Reial decret llei 4/2023, de l'11 de maig, que estableix la prohibició de desenvolupar certes tasques durant l'època de temperatures més elevades, així com l'adaptació de les condicions de treball i la reducció o modificació de les hores

S'ha publicat el Reial decret llei 4/2023, de l'11 de maig, que estableix la prohibició de desenvolupar certes tasques durant l'època de temperatures més elevades, així com l'adaptació de les condicions de treball i la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista quan l'Agència Estatal de Meteorologia emet avís de fenòmens de nivell taronja o vermell.

El Reial decret llei 4/2023, de l'11 de maig (RDL 4/2023), que va entrar en vigor el 13 de maig, adopta un conjunt de mesures en matèria agrària i d'aigües en resposta a la sequera i a l'agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques, així com de promoció de l'ús del transport públic col·lectiu terrestre per part de la joventut i prevenció de riscos laborals en episodis d'elevades temperatures.

Amb altres mesures de caràcter laboral i de Seguretat Social associades a la sequera, el Reial decret llei 4/2023, reforça la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals enfront de les temperatures extremes dels últims anys. Aquesta norma preveu la prohibició de desenvolupar certes tasques durant l'època de temperatures més elevades, així com l'adaptació de les condicions de treball i la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista quan l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) emet avís de fenòmens de nivell taronja o vermell.

Aquestes previsions afectaran a tots els llocs de treball.

En concret el RDL 4/2023 estableix que quan es desenvolupin feines a l'aire lliure i en els llocs de treball que, per l'activitat desenvolupada, no puguin quedar tancats:

  • S'hauran de prendre mesures adequades per a protegir els treballadors enfront de qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, inclosos els de temperatures extremes.
  • Les mesures derivaran de l'avaluació de riscos laborals, que prendrà en consideració, a més dels fenòmens esmentats, les característiques de la tasca que es desenvolupi i les característiques personals o l'estat biològic conegut del treballador.
  • Quan no es pugui garantir d'una altra manera la deguda protecció del treballador, les mesures preventives inclouran la prohibició de desenvolupar determinades tasques durant les hores del dia en les quals concorrin fenòmens meteorològics adversos.
  • Quan l'AEMET o, si és el cas, l'òrgan autonòmic corresponent emeti un avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja o vermell, i les mesures preventives anteriors no garanteixin la protecció dels treballadors, resultarà obligatòria l'adaptació de les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista.