Des de l'1 d'octubre la jornada a temps parcial equivaldrà a un dia complet cotitzat

04/10/2023
Laboral

Des del passat 1 d'octubre de 2023, el treball a temps parcial s'ha equiparat amb el treball a temps complet a l'efecte del còmput dels períodes de carència.

Des del passat 1 d'octubre de 2023, el treball a temps parcial s'ha equiparat amb el treball a temps complet a l'efecte del còmput dels períodes de cotització necessaris per al reconeixement de les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor.

L'informem amb gran interès sobre una rellevant modificació en la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), que va entrar en vigor el passat 1 d'octubre de 2023. En concret, des d'aquesta data el treball a temps parcial s'equipara amb el treball a temps complet, a l'efecte del còmput dels períodes necessaris per a causar dret a les prestacions, els anomenats períodes de carència.

Aquesta modificació té un impacte significatiu en el còmput dels períodes de cotització necessaris per al reconeixement de diverses prestacions de la Seguretat Social, com ara jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor.

Canvi significatiu en el còmput de períodes de cotització

El canvi en qüestió està plasmat en el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, que introdueix una modificació a l'article 247 de la LGSS. Aquesta modificació estableix que "s'equipara el treball a temps parcial amb el treball a temps complet a l'efecte del còmput dels períodes cotitzats per al reconeixement de les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor". Això significa que es consideraran els períodes cotitzats com a dies complets, sense importar la durada de la jornada laboral realitzada en cadascun d'ells.

En altres paraules, un empleat que treballi vuit hores al dia cotitzarà el mateix que un altre empleat a mitja jornada. Això elimina el coeficient global de parcialitat i posa fi a les regles de proporcionalitat que abans s'aplicaven per a acreditar els períodes de cotització necessaris per a accedir a les prestacions. A partir d'aquest moment, es requerirà el mateix temps de cotització tant per als treballadors a temps complet com per als de temps parcial.

Retroactivitat: aplicació a períodes treballats a temps parcial anteriors i posteriors a l'1 d'octubre de 2023

És important destacar que aquesta modificació opera amb retroactivitat respecte als períodes treballats a temps parcial. Això significa que afecta tant els períodes anteriors com posteriors a l'1 d'octubre de 2023 pel que fa a l'accés i càlcul de les prestacions de la Seguretat Social. No obstant això, és fonamental entendre que aquesta modificació no té efecte retroactiu per als fets causants (quan es genera el dret) anteriors a aquesta data.

Aquesta modificació representa un canvi significatiu en la forma en què es comptabilitzen els períodes de cotització, i pot tenir un impacte important en els beneficis de Seguretat Social dels treballadors a temps parcial.

Exemple pràctic: equivalència en el còmput de períodes de cotització per a treballadors a temps parcial i complet

Suposem que tenim dos treballadors, Anna i Carles, tots dos empleats en una empresa des de fa 5 anys, però amb diferents jornades laborals.

  • L'Anna treballa a temps complet, amb una jornada de 8 hores al dia, de dilluns a divendres.
  • En Carles treballa a temps parcial, amb una jornada de 4 hores al dia, de dilluns a divendres.

Fins a l'1 d'octubre de 2023, els períodes de cotització de l'Anna i en Carles es calculaven de manera proporcional a la seva jornada laboral. Això significa que, en termes de cotització a la Seguretat Social, la feina de l'Anna es considerava com a "doble" comparada amb la d'en Carles a causa de la seva jornada completa.

Abans del canvi (període anterior a l'1 d'octubre de 2023):

  • Anna: treballà 5 anys a temps complet (8 hores al dia) = 5 anys x 365 dies = 1,825 dies cotitzats.
  • Carles: treballà 5 anys a temps parcial (4 hores al dia) = 5 anys x 365 dies x 0,5 (per ser a temps parcial) = 912,5 dies cotitzats.

Amb el canvi en la legislació que equipara el treball a temps parcial amb el temps complet a l'efecte de cotització, els períodes de l'Anna i en Carles es comptaran com a dies complets, independentment de la seva jornada laboral.

Després del canvi (període posterior a l'1 d'octubre de 2023):

  • Anna: treballa a temps complet, per la qual cosa continua cotitzant 365 dies per any.
  • Carles: ara, la seva jornada parcial també es compta com a dies complets, per la qual cosa també cotitza 365 dies per any.

Aquest canvi significa que tant l'Anna com en Carles cotitzaran igual durant el mateix període de temps, independentment de si treballen a temps complet o parcial. Això és especialment beneficiós per als treballadors a temps parcial, ja que abans necessitaven treballar més anys per a assolir el mateix nivell de cotització que els treballadors a temps complet.

És important destacar que aquesta igualtat en el còmput dels períodes de cotització beneficia als treballadors en termes d'accés a les prestacions de la Seguretat Social, com la jubilació, la incapacitat permanent, entre altres, ja que ara se'ls requerirà el mateix temps de cotització que als treballadors a temps complet per a accedir a aquestes prestacions.