¡Deixa de captar als meus clients!

11/12/2018
Laboral

Un extrabajador ha muntat pel seu compte un negoci dedicat a la mateixa activitat que la de la seva empresa. És vàlid que es dirigeixi a alguns dels seus clients per oferir-los els seus serveis?

Un extrabajador ha muntat pel seu compte un negoci dedicat a la mateixa activitat que la de la seva empresa. És vàlid que es dirigeixi a alguns dels seus clients per oferir-los els seus serveis?
En general: es pot
Experiència. Un dels seus treballadors va decidir causar baixa voluntària i iniciar pel seu compte la mateixa activitat que desenvolupa la seva empresa. Atenció! El problema és que ara està cridant a alguns dels seus clients per oferir-los els seus serveis. Doncs bé:
La seva empresa no té cap dret de “propietat” sobre la seva clientela. Atenció! És a dir, és vàlid que altres empreses intentin captar als seus clients si ho fan de forma lícita.
Per tant, és vàlid que un extrabajador aprofiti la seva experiència, munti una empresa dedicada a la mateixa activitat i intenti captar als seus clients. Anotació. Aquests trien lliurement el servei que els interessa.

Competència deslleial. Malgrat l'anterior, hi ha casos en els quals aquest tipus de conductes poden constituir competència deslleial. Anotació. En aquests casos vostè podrà reclamar al seu extrabajador una indemnització pels perjudicis soferts (per exemple, per la pèrdua de facturació) i exigir-li que deixi de cridar als seus clients.
Excepcions: no es pot
Caso 1: durant el contracte. El seu extrabajador haurà incorregut en competència deslleial si quan treballava per a vostè va utilitzar els mitjans de la seva empresa per captar clients. Per exemple:
Si va contactar amb clients comunicant que en un futur tindria la seva pròpia empresa i els oferiria els mateixos serveis. Anotació. Podrà demostrar aquesta qüestió amb testimonis.
Si durant la seva jornada preparava pressupostos, ofertes o llistes de preus per a la seva futura empresa. Anotació. Podrà acreditar aquesta actuació si s'enviava aquests documents des del seu correu electrònic d'empresa al seu e-mail personal.

Cas 2: després del contracte. En altres casos pot haver-hi competència deslleial una vegada finalitzada la relació laboral. Per exemple:
Si té contractes vigents amb clients i el seu extrabajador contacta amb ells perquè finalitzin aquests contractes abans de termini.
O bé si intenta captar als seus clients mitjançant engany. Per exemple, indicant-los que encara treballa per a vostè.
O si contacta amb un nombre de clients molt elevat. Atenció! No obstant això, si es tracta de clients puntuals (amb els quals vostè no tenia una relació continuada), serà complicat reclamar una indemnització, ja que és difícil acreditar el perjudici concret que aquestes gestions poden causar a la seva empresa.
Recomanacions
Clàusules. Prevegi aquestes situacions i inclogui en els contractes dels seus empleats una clàusula de no competència i una de confidencialitat:
La de no competència serveix per impedir que un empleat treballi per a empreses competidores si es rescindeix el seu contracte (durant dos anys si és tècnic; durant sis mesos per a la resta de personal). Atenció! Això sí: a canvi haurà d'abonar-li una compensació econòmica.
Mitjançant la clàusula de confidencialitat els seus empleats es comprometen a no utilitzar informació confidencial de la seva empresa (com llistats de clients, per exemple).