COVID-19. Toque de queda. Catalunya.

28/10/2020
Civil

COVID-19. Mobilitat nocturna (toc de queda): Catalunya restringeix la mobilitat entre les 22.00 i les 6.00 h i els establiments hauran de tancar a les 21.00

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit activar una restricció en la mobilitat nocturna –confinament nocturn o toc de queda– que va entrar en vigor en la nit del dia 25 d'octubre a l'empara de l'estat d'alarma que ha aprovat el Consell de Ministres extraordinari del mateix dia.

L'informem que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit activar una restricció en la mobilitat nocturna -confinament nocturn o toc de queda- que va entrar en vigor en la nit del dia 25 d'octubre a l'empara del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma a escala estatal per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 aprovat pel Consell de Ministres i publicat al BOE del dia 25 d'octubre.

A partir del 25 d'octubre, a Catalunya es prohibeixen tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 i les 6.00 hores.

Excepcions a la mobilitat, amb la justificació adient:

 • Assistència sanitària d'urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d'urgència (la més pròxima al domicili).
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l'empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (inclosos els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat en l'exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Actuació urgent davant òrgans judicials.
 • Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d'animals de companyia el temps imprescindible (de les 4.00 h a les 6.00 h de la matinada), amb desplaçament individual pròxim al domicili.
 • Altres causes de força major o una altra situació de necessitat justificada.

Horari màxim d'obertura al públic:

 • Serveis i comerç detallista: 21 hores
 • Serveis de  restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili: 22 hores
 • Espais públics a les 21 hores, inclosos els espectacles públics, activitats recreatives i esportives autoritzades.
 • Les activitats culturals poden finalitzar a les 22 h i es permet el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d'urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Per als desplaçaments fora d'horari permès s'haurà de comptar amb un certificat d'autoresponsabilitat accessible des del web d'Interior de la Generalitat.

Porti aquest certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d'empresa, etc.) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Les sancions poden arribar als 600.000 euros en els casos més greus.