COVID-19. Què succeeix amb la pròrroga dels ERTO per força major?

30/04/2020
Laboral

El SEPE està procedint a la pròrroga d'ofici de totes les prestacions derivades d’ERTO de força major a les quals s'hagués indicat data de fi el 2 de maig o anterior. No fa falta anar demanant pròrrogues de l’ERTO si ja es va indicar en la sol·licitud.

El SEPE està procedint a la pròrroga d'ofici de totes les prestacions derivades d’ERTO de força major a les quals s'hagués indicat data de fi el 2 de maig o anterior. No fa falta anar demanant pròrrogues de l’ERTO si ja es va indicar en la sol·licitud. Per la seva part, el Govern es planteja estendre més enllà de l'estat d'alarma els ERTO per força major, i ha confirmat així mateix que demanarà una nova pròrroga, de 15 dies més.

Les empreses es comencen a plantejar com afrontar el període immediatament posterior a la conclusió de l'estat d'alarma que, excepte nova pròrroga, acaba el pròxim dia 9 de maig.

La majoria dels ERTO presentats durant l'estat d'alarma ha estat per causa de força major. L'extensió en el temps d'aquesta mena de mesura està vinculada a la durada de l'estat d'alarma, per la qual cosa, aquests expedients i la seva eficàcia moriran amb la seva finalització, i les empreses quedaran despullades del paraigua de flexibilitat que els ha estat emparant.

Si la seva empresa va tramitar un ERTO per força major per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, indicant com a data concreta de finalització de l'ERTO la data de finalització de l'estat d'alarma, com que s'ha anat prorrogant, ara no sap si ha de comunicar a l'autoritat laboral (SEPE) la pròrroga de l'ERTO indicant com a data final la nova data de finalització de l'estat d'alarma.

Doncs bé, sàpiga que no ha de sol·licitar la pròrroga de l'autorització concedida, és innecessari. A aquest efecte, no fa falta anar demanant pròrrogues de l'ERTO si ja es va indicar en la sol·licitud que tindria vigència durant l'estat d'alarma.

Aquesta situació resulta aplicable tant als ERTO en els quals va haver-hi resolució expressa com als que van ser resolts per silenci administratiu positiu.

El SEPE procedirà a la pròrroga d'ofici de totes les prestacions derivades d'ERTO de força major a les quals s'hagués indicat data de fi el 2 de maig o anterior.

Què succeeix si algun treballador torna a la feina definitivament, quedant desafectat de l'ERTO?

L'empresa haurà de comunicar la seva baixa a través del formulari corresponent, que es troba al web del SEPE, http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html, en l'apartat Comunicació de baixes de prestacions ERTO perquè se li interrompi la prestació.

Si tot el centre de treball recuperés l'activitat normal, la totalitat dels treballadors, llavors hauria de comunicar la fi de l'ERTO a pesar que s'ampliï el període d'alarma, l'haurà de comunicar a través del formulari corresponent de l'apartat Comunicació de finalització d'ERTO. Si entre l'inici de l'ERTO per força major i el final del període d'alarma hi hagués treballadors que han tingut o tindran dies de feina però segueixen en l'ERTO, es comunicaran els períodes d'activitat de cada persona a través de l'aplicació certific@2 de la seu electrònica del SEPE.

Què passarà després de l'estat d'alarma?

Finalment, l'informem que el Govern es planteja estendre més enllà de l'estat d'alarma els ERTO per força major i evitar que les empreses recorrin a acomiadaments davant les restriccions a l'activitat, i allargar d'aquesta manera la vigència inicial que se'ls va donar. Així ho ha confirmat el president del Govern, Pedro Sánchez, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres del dia 28 d'abril que ha aprovat el pla per a la "Transició cap a una nova normalitat". Sánchez ha confirmat així mateix que demanarà una nova pròrroga, de 15 dies més, de l'actual estat d'alarma, que duraria fins al 24 de maig.