COVID-19. Al juny es reprèn el còmput dels terminis processals i administratius

26/05/2020
Fiscal

Els terminis administratius es reprendran el pròxim 1 de juny, mentre que els terminis processals i substantius ho faran el 4 de juny de 2020.

Els terminis administratius es reprendran el pròxim 1 de juny, mentre que els terminis processals i substantius ho faran el 4 de juny de 2020.

L'informem que la Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, fins a les 00.00 hores del dia 7 de juny de 2020 (publicada al BOE del 23 de maig de 2020), respecte als terminis administratius i processals preveu el següent:

Terminis processals

Respecte als terminis processals, s'alça la seva suspensió amb efectes des del 4 de juny de 2020, i es deroga en conseqüència a partir d'aquesta data la disposició addicional segona del Reial decret 463/2020 que en el seu moment la va establir.

El còmput dels terminis processals es realitzarà segons el que es preveu en el Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'administració de justícia. 

Terminis administratius

Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues. Correlativament, des d'aquesta mateixa data queda derogada la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020.

Terminis de prescripció i caducitat de drets i accions

Finalment, amb efectes des del 4 de juny de 2020 s'alçarà la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions, i es deroga des d'aquesta mateixa data la disposició addicional quarta del Reial decret 463/2020.